Forsikring, veste og kurser til syddanske hjerteløbere

Modelfoto.

I maj 2020 siger Region Syddanmark farvel til regionens nuværende førstehjælperordning, Danmark Redder Liv, til fordel for Trygfondens Hjerteløberordning. Det vil give en besparelse, men regionen lægger op til, at pengene i stedet skal bruges på at give de syddanske hjerteløbere bedre forhold end i de øvrige regioner – de skal nemlig tilbydes forsikring, veste og førstehjælpskurser.

Fra maj 2020 bliver de frivillige førstehjælpere i Region Syddanmark tilkaldt via Trygfondens Hjerteløberordning i stedet for via Danmark Redder Liv, som er et samarbejde mellem Region Syddanmark, Region Sjælland, virksomheden FirstAED samt Dansk Folkehjælp.

Hjerteløberordningen er stærkt på vej til at blive landsdækkende, men i Region Syddanmark ønsker man, at nogle af de gode erfaringer fra Danmark Redder Liv skal med over i Hjerteløberordningen i Region Syddanmark.

Derfor bliver de kommende hjerteløbere blandt andet tilbudt arbejdsskadeforsikring. Det betyder, at de hjerteløbere, der bliver kaldt ud, er dækket af forsikring, hvis de skulle være uheldige at komme til skade under en hjerteløberaktion.

Sikrer, at førstehjælperne kan førstehjælp

De syddanske hjerteløbere får også tilbudt førstehjælpskurser, hvor der vil blive uddelt førstehjælperveste. Hjerteløberordningen er tidligere blevet kritiseret for, at der ikke stilles krav om, at de førstehjælpere, der melder sig som frivillige, har taget et førstehjælpskursus.

”Jeg er meget tilfreds med, at vi har kunne tage nogle af de gode erfaringer med fra Danmark Redder Liv. Vi har indbudt de klyngeformænd, der var en del af Danmark Redder Liv, til møde, hvor vi har fået deres input. Det er de input, vi har lyttet til, og som vi nu handler på. Det var ikke en spareøvelse, da vi valgte at skifte til Hjerteløberordningen. De penge, vi før brugte på den tekniske løsning, bruger vi nu på blandt andet førstehjælpskurser og veste, der gør hjerteløberne mere synlige, når de løber ud”, fortæller Mads Skau (V), der er formand for Præhospitaludvalget i Region Syddanmark.

Over 6.000 syddanskere er allerede tilmeldt Hjerteløberordningen.

Annonce