Frederiksberg sætter spørgsmålstegn ved Københavns ambulancepris

Ved det nylige udbud af ambulancekørslen i Region Hovedstaden gav Københavns Brandvæsen et tilbud, som lå markant under både regionens kontrolbud og de to konkurrenters tilbud. Den lave pris har fået Frederiksberg Kommune til at tage et meget usædvanligt skridt: Kommunen har spurgt, om regionen er sikker på, at Københavns Brandvæsens pris ikke var unaturligt lav.

Ved udbuddet blev delaftalen om ambulancekørsel i den vestlige del af København vundet af Københavns Brandvæsen, der havde afgivet det suverænt billigste tilbud. Brandvæsenet tilbød at varetage ambulancekørslen for 52 mio. kr. om året, og det var langt billigere end Frederiksberg Brandvæsen, der gav et tilbud på 65 mio. kr., mens Falck kunne klare opgaven for 62 mio. kr. Regionens eget kontrolbud lød på 59 mio. kr.

Undren over prisforskel

Den store prisforskel har givet anledning til undren på Frederiksberg, hvor den socialdemokratiske rådmand Michael Vindfeldt antyder, at Københavns Brandvæsen kan have baseret tilbuddet på, at penge fra brandslukningsdelen skal bruges til at drive ambulancedelen.

Også hos embedsmændene på Frederiksberg Rådhus har prisforskellen ført til løftede øjenbryn. Forvaltningen betegner således prisforskellen som ”bemærkelsesværdig”, og embedsmændene har taget det meget usædvanlige skridt at skrive til Region Hovedstaden for at ”sikre sig, at regionen har foretaget den fornødne vurdering af, om tilbuddet fra Københavns Brandvæsen ikke kan karakteriseres som unormalt lavt, og derfor burde verificeres i forhold til hvilke omkostninger, der er medregnet”. Med andre ord: Frederiksberg Kommune har mistanke om, at Københavns Brandvæsen har snydt på vægten og ikke medregnet alle de relevante omkostninger i tilbuddet.

Region Hovedstaden har dog afvist Frederiksberg Kommunes mistanke. Ifølge regionen har man foretaget vurderingen, og den har ikke givet anledning til at tro, at tilbuddene fra Københavns Brandvæsen er unormalt lave.

Københavns Brandvæsen afviser at fortælle om omkostninger

Svaret fra Region Hovedstaden har imidlertid ikke stoppet Frederiksberg Kommune, der har benyttet de igangværende forhandlinger om en sammenlægning af beredskaberne i København og Frederiksberg til at bede om en nærmere beskrivelse af, hvordan Københavns Brandvæsens omkostninger på ambulancekørslen fordeler sig.

Frederiksberg Kommune skal dog ikke regne med at få de ønskede oplysninger. Københavns Brandvæsen har nemlig svaret, at brandvæsenet og dets advokat vurderer, at man af hensyn til konkurrencereglerne på nuværende tidspunkt er afskåret fra at give de oplysninger, som Frederiksberg efterspørger. Københavns Brandvæsen bemærker dog, at man naturligvis har iagttaget gældende regler i forbindelse med fastlæggelsen af tilbudspriserne i forhold til Region Hovedstaden.

Helt afvisende er Københavns Kommune dog ikke. Kommunen har nemlig tilkendegivet, at man som led i forhandlingerne om en sammenlægning af beredskaberne vil arbejde med at få lavet en verificeret økonomisk oversigt for beredskaberne i de to kommuner, hvor der vil ske en udskilning af udgifter og indtægter til bl.a. ambulancekørslen.

Frederiksberg Brandvæsen fik også en lidt lavere karakter end Københavns Brandvæsen ved vurderingen af kvaliteten af den ambulancetjeneste, som blev tilbudt, mens karakteren for leveringssikkerhed lå en del lavere end Københavns Brandvæsens. Dermed tabte Frederiksberg Brandvæsen på alle de tre kriterier, der indgik i vurderingen af ambulancetilbuddene.

Fortsat ambulancer på Frederiksberg brandstation?

Københavns Brandvæsen overtager altså ambulancekørslen fra Frederiksberg Brandvæsen den 1. februar 2016. Frederiksberg Brandvæsen er derfor i dialog med Københavns Brandvæsen om at finde en fælles løsning, som kan medvirke til at sikre, at servicen over for borgerne kan opretholdes i overgangsfasen – samtidig med, at der skabes en god overgang for medarbejderne.

Dialogen mellem de to nabobrandvæsener omfatter også muligheden for, at Frederiksberg Brandvæsen kan bevare sin ambulancekørsel ved at fungere som underleverandør for Københavns Brandvæsen. I praksis kan løsningen dog vise sig at blive meget mere enkel: Alt tyder på, at Københavns og Frederiksberg kommuner som led i redningsberedskabets store strukturreform ender med at lægge deres beredskaber sammen pr. 1. januar 2016 – altså en måned inden den nye ambulancekontrakt træder i kraft.

Annonce