Håber at frivillige følger med over til ny førstehjælperordning

Modelfoto.

Hidtil har omkring 2.400 frivillige været tilknyttet førstehjælperordningen Danmark Redder Liv, som blev nedlagt ved månedsskiftet. Hos Region Sjælland betegner man ordningen som banebrydende for det frivillige arbejde ved hjertestop, og regionen håber, at de mange frivillige vælger at overgå til regionens nye ordning, som er den nu landsdækkende Hjerteløber-ordning.

Fra 1. maj 2020 blev Region Syddanmark og Region Sjælland tilslutter TrygFondens Hjerteløber-ordning, der dermed er blevet landsdækkende. Det sikrer, at de tilsluttede førstehjælpere også kan tilkaldes, når de f.eks. er på arbejde eller ferie i andre regioner.

De to regioner har hidtil organiseret de frivillige førstehjælpere gennem projektet Danmark Redder Liv, men en landsdækkende ordning er en bedre løsning for borgerne i Region Sjælland, mener regionsrådsformand Heino Knudsen:

”Danmark Redder Liv har været banebrydende for det frivillige arbejde ved hjertestop i Region Sjælland, og jeg vil gerne sige en stort tak til de mange frivillige, der har gjort projektet til en succes. Med Hjerteløberne kan vi gøre det endnu bedre, fordi vi kan hjælpe på tværs af geografien. Hjertestop kender ingen grænser. For mig har det været afgørende at få fjernet barrierer for hjælp”, siger Heino Knudsen.

En mere fleksibel ordning

Danmark Redder Liv er nu nedlagt.

”Vi glæder os til at blive en del af en landsdækkende ordning, som er mere fleksibel. Borgerne i Sjælland har bakket flot op om Danmark Redder Liv. Omkring 2.400 frivillige har været med, og dem har vi fortsat brug for. Jeg håber, at mange af de frivillige vil følge med os over til Hjerteløberne”, siger Benny Jørgensen, der er direktør for Præhospitalt Center i Region Sjælland.

Region Sjælland har desuden 17 akuthjælperordninger, hvor organiserede frivillige rykker ud til flere hændelser end blot hjertestop. Akuthjælperordningerne bliver ikke berørt af skiftet til Hjerteløberordningen.

Annonce