Langt færre overlever hjertestop i Region Sjælland

Kun 6 pct. af borgere, der bliver ramt af hjertestop uden for hospitalet i Region Sjælland, overlever. Overlevelsen i Region Syddanmark og Region Nordjylland er på 12 pct., mens den i Region Hovedstaden er på 13 pct. og i Region Midtjylland på 14 pct. Hjerteforeningen betegner forskellen som meget bekymrende.

Hvert år bliver omkring 4.000 danskere ramt af hjertestop uden for hospitalet. Det svarer til omkring 11 personer hver dag. Hjertestop uden for hospitalerne er forbundet med høj dødelighed, og derfor er det helt afgørende med en hurtig indsats med hjerte-lunge-redning og hjertestarter samt hurtig transport til et hospital med særlige kompetencer og beredskab til at modtage og behandle patienter med hjertestop.

De seneste validerede tal fra Dansk Hjertestopregister er fra 2014. De viser, at overlevelsen blandt patienter med hjertestop uden for hospital i de enkelte regioner er markant forskellig.

Hvor 12-14 pct. af personer med hjertestop i landets øvrige regioner overlevede, er overlevelsen i Region Sjælland helt nede på 6 pct. Altså kun ca. det halve i forhold til de fire andre regioner.

”Det er ikke trygt for borgerne, at der skal være så stor forskel i overlevelsen mellem Region Sjælland og de øvrige regioner. At overlevelsen efter et hjertestop er væsentlig mindre, hvis du bor i Region Sjælland, end hvis du bor i resten af landet, er meget bekymrende”, siger adm. direktør for Hjerteforeningen, Kim Høgh.

Forskellen kan blandt andet bunde i forskelle i befolkningssammensætningen, den underliggende sygelighed, vidners opstart af hjerte-lunge-redning og brug af hjertestarter, inden ambulancen ankommer samt forskelle i akutberedskabet.

Hjerteforeningen anbefaler nu, at årsagerne skal undersøges nærmere, så man kan sætte ind med nødvendige tiltag, der kan forbedre overlevelsen hos hjertestoppatienter i Region Sjælland, så overlevelsen kommer på højde med de øvrige regioner.

Annonce