Midtjylland får yderligere tre fremskudte ambulancestationer

I denne måned har Region Midtjylland fået yderligere to fremskudte ambulancestationer, hvor regionens ambulancer midlertidigt kan placeres. Det er Ryomgård og Vinderup, som fremover vil få ambulancer i perioder, og om to måneder er en tilsvarende station klar i Ry. Målet er at forbedre responstiderne ved hjælp af forkantsdisponering.

Region Midtjylland har i dag 66 ambulancer, som holder til på 36 ambulancebaser. Derudover har regionen en række såkaldte fremskudte placeringer, som ambulancerne kan holde på midlertidigt. Disse fremskudte placeringer øger muligheden for i perioder at flytte ambulancer til det pågældende geografiske område og dermed sikre en bedre dækning.

Regionsrådet besluttede som en del af budgettet for 2018 at oprette fremskudte placeringer til ambulancer i Ry, Vinderup og Ryomgård. Placeringerne i Vinderup og Ryomgård er nu på plads, mens Ry forventes at være klar 1. april 2018.

Håber på forbedring af responstiden

”Vi følger løbende responstiderne og justerer det præhospitale set-up, når vi kan se at der er en mulighed for at styrke den akutte indsats. Med de nye fremskudte placeringer, håber vi at kunne forbedre responstiderne i de her områder”, siger Henrik Gottlieb Hansen, der er formand for hospitalsudvalget i Region Midtjylland.

Der findes allerede i dag en række fremskudte placeringer, som en ambulance kan sendes til, nemlig i Thyborøn, Balling, Fjellerup, Hadsten, Havndal, Sdr. Felding, Aulum, Juelsminde, Vinderup og Gjesing. Af arbejdsmiljømæssige hensyn må beredskabet kun holde dér i op til to timer ad gangen. Der er dog i dag fire fremskudte placeringer med sovemulighed, nemlig i Langå, Videbæk, Ulfborg og Karup. Med Ryomgård, Vinderup og Ry vil der i alt være syv.

Når der er mulighed for at overnatte på stedet, kan AMK-vagtcentralen sende ambulancer ud at holde på stedet i længere tid. Det betyder, at man kan øge dækningen med ambulancer og dermed reducere responstiden i disse områder. Dette forudsætter dog, at der er ledige ambulanceberedskaber i andre områder, som kan frigøres til det, som kaldes forkantsdisponering.

Et logistisk puslespil

Det er Præhospitalets AMK-vagtcentral, der har ansvaret for at disponere regionens ambulanceberedskaber. Herfra er der også tilfredshed med de nye muligheder for forkantsdisponering:

”Det er et logistisk puslespil at sikre den bedst mulige udnyttelse af ambulancekapaciteten. Derfor følger vores medarbejdere via skærme hele tiden med i, hvordan ambulancerne bevæger sig rundt i regionen. Hvis det sker, at alle ambulancer i ét geografisk område kommer på opgaver, prøver vi at dække af ved at flytte andre ambulancer frem mod området. De nye fremskudte placeringer i Vinderup og Ryomgård giver bedre mulighed for at optimere dækningen i disse områder, også selvom der samlet set ikke er kommet flere ambulancer til”, forklarer Kurt Kongerslev, der er AMK-vagtcentralleder.

Regionsrådet har afsat 0,3 mio. kr. årligt til drift samt 0,2 mio. kr. i 2018 til etablering af de fremskudte placeringer med sovemulighed i Ryomgård, Ry og Vinderup.

Annonce