Nordjylland får Danmarks 4. akutlægehelikopter

Den landsdækkende ordning med akutlægehelikoptere bliver udvidet, så de nuværende helikoptere i Skive, Billund og Ringsted suppleres med en ny helikopter, som får base i Nordjylland. Prisen bliver 45 mio. kr. om året, men helikopteren skal i udbud – og derfor ventes den først i drift fra 1. januar 2019.

Den nordjyske akutlægehelikopter indgår i den finanslovsaftale, der fredag aften blev indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Som led i aftalen afsættes der 45 mio. kr. om året til helikopteren, der skal placeres i ”den nordlige del af Danmark”.

Akutlægehelikopteren forventes at nedbringe responstiden i den nordlige del af Danmark, og samtidig kan de øvrige akutlægehelikoptere i højere grad anvendes i det vestlige og sydlige Jylland samt Fyn.

Udvidelsen af akutlægehelikopterordningen forudsætter en udbudsproces. Derfor indebærer finanslovsaftalen, at akutlægehelikopteren først skal idriftsættes fra 1. januar 2019.

”Endvidere opfordrer aftaleparterne Region Nordjylland til som den oprindeligt har tilkendegivet, at prioritere at opretholde den nuværende akutlægebil i Hjørring frem mod idriftsættelsen af akutlægehelikopteren”, fremgår det af finanslovsaftalen.

Annonce