Massefyringer i Københavns Brandvæsen

Hovedbrandstationen i København.

Københavns Brandvæsens serviceniveau bliver efter alt at dømme ændret, når borgerrepræsentationen i december skal tage stilling til en revision af den risikobaserede dimensionering. I forbindelse med de aktuelle budgetforhandlinger har Københavns Kommune meddelt, at kommunen peger på en dimensioneringsplan, som vil betyde, at der bliver brug for op til 45 færre brandfolk – svarende til, at antallet af brandfolk reduceres med 15 %. I det omfang brandfolkene ikke kan overtage ledige stillinger i brandvæsenet, vil de skulle omplaceres til andet arbejdet i kommunen eller fyres.

Flere modeller for den fremtidige dimensionering har været i spil, men nu peger kommunen på den såkaldte model B2, som indebærer, at klima- og terrorberedskabet bliver styrket, men at der på andre områder skæres ned på bemandingen.

Styrkelsen at klimaberedskabet sker ved, at pumpekapaciteten i Københavns Brandvæsens udvides med to store pumper, der skal bidrage til en hurtig indsats, eksempelvis ved oversvømmelser på byens indfaldsveje, herunder Lyngbyvej og Helsingørmotorvejen. Brandvæsenet får 5 mio. kr. til at købe de nye pumper. Samlet bliver der afsat 22,3 mio. kr. til investeringer i materiel til Københavns Brandvæsen, fordelt med 9 mio. kr. i 2012 og 13,3 mio. kr. i 2013.

I første omgang indgår dimensioneringsspørgsmålet i budgetlægningen i Københavns Kommune, og her ventes det, at budgettet kan vedtages den 6. oktober 2011. Så skal den reviderede plan for den risikobaserede dimensionering sendes til Beredskabsstyrelsen, der skal kommentere den, hvorefter borgerrepræsentationen i København skal godkende dimensionering. Det ventes at ske i december.

Hos Brandfolkenes Organisation, der er den ene af de to faglige organisationer, som organiserer brandfolkene i Københavns Brandvæsen, lyder meldingen, at organisationen er dybt bekymring for brandvæsenet som helhed samt for borgernes sikkerhed, når brandvæsenet nu – som organisationen udtrykker det – erstatter mandskab med materiel.

Formanden for Brandfolkenes Organisation, Jesper Bronée, frygter at politikerne ikke har er klar over, hvad det er for en model, som de nu peger på. “Det er helt sikkert, at denne drastiske nedskæring meget vel kan betyde, at de københavnske brandfolk i fremtiden bliver reduceret så meget, at deres sikkerhed kan komme på spil, for med den reducering af mandskabet kan der opstå situationer, hvor der ganske enkelt møder for få brandfolk frem på det første køretøj”, siger Jesper Bronée.

“Det er et faktum, at ildebrande i dag slukkes ved, at brandfolk går ind og slukker branden. Det er også et faktum, at brandfolk skal trænge ind i bygninger, når der skal reddes mennesker ud. Med den model, der er peget på fra politisk side, er det svært for mig at se, at den kvalitet, vi i dag leverer, kan opretholdes. Men det var de samme advarsler, vi kom med, da man skar antallet af ambulancer ned, og i dag kan man måle på resultatet for borgerne i Københavns Kommune, hvor responstiden er steget. Nu kommer vi sandsynligvis til at opleve noget lignende på brandslukningssiden, men igen er det borgerne, der skal være klar over, hvad politikerne beslutter”, siger Jesper Bronée.

“Jeg er personligt bekymret for, hvornår disse beslutning får fatale følger for borgerne, for selvom der investeres i materiel, så kan man ikke køre ind i en brændende bygning med en bil og redde mennesker ud, det skal der hænder til, og de hænder reduceres nu med op mod 7 % af alle ansatte og 15 % af ildløsmandskabet”, siger formanden for Brandfolkenes Organisation.

Annonce