Overvejer alternativer til dyr akutbil på Ærø

Siden månedsskiftet er det faste ambulanceberedskab på Ærø blevet suppleret af en akutbil, som bemandes af en BIOS-redder på rådighedsvagt. Akutbilen forventes at få ca. 10 udrykninger om året, og med den nuværende prissætning vil hver udrykning koste regionen omkring 170.000 kr. Derfor er der kun indgået en kontrakt på tre måneder, og der overvejes alternative løsninger.

Den 1. september 2015 overgik ambulancekørslen på Ærø fra det lokale Ærø Redningskorps til BIOS. Beredskabet på øen består af et enkelt ambulanceberedskab, men Ærø Redningskorps havde hidtil stillet et ekstra ambulanceberedskab til rådighed uden betaling. Dermed var der sikret dækning i de ca. 10 tilfælde om året, hvor der er to samtidige udrykninger på Ærø.

Efter overgangen til BIOS har Region Syddanmark indgået en aftale med selskabet om, at en redder på rådighedsvagt bemander en akutbil, som så kan rykke ud, når ambulancen er optaget. Men der er tale om en dyr ordning – eller som regionen selv formulerer det: ”Betalingen for rådighedsordningen ligger over regionens standard”.

Derfor har Region Syddanmark kun indgået en kontrakt med BIOS for tre måneder. Den koster 429.000 kr., svarende til en årlig pris på 1,7 mio. kr. Dermed vil hver udrykning i gennemsnit koste regionen 170.000 kr., og derfor overvejes der nu – i samarbejde med Ærø Kommune – alternative muligheder.

En mulighed er, at beredskabet i stedet varetages af anæstesisygeplejersker eller at der etableres en ordning, hvor øens hjemmesygeplejersker kan tilkaldes efter samme model, som anvendes i Varde Kommune. Desuden overvejes det, om øens reserveambulance kan anvendes i stedet for akutbilen, således at patienter f.eks. kan behandles i bårerummet, mens de venter på ambulance eller lægehelikopter.

Annonce