Københavns Brandvæsen vinder udbud af liggende sygetransport

Det bliver Københavns Brandvæsen, som skal stå for den liggende sygetransport i et område, der stort set svarer til Københavns og Frederiksberg kommuner. Opgaven var i første omgang i udbud i forbindelse med udbuddet af ambulancekørslen, men dengang valgte Københavns Brandvæsen ikke at byde. Da der ikke kom nogen andre bud, blev opgaven atter sendt i udbud, og denne gang bød og vandt brandvæsenet. Dermed er der udsigt til, at en stor del af brandvæsenets ambulancemandskab kan bevare jobbet trods tabet af halvdelen af ambulancekørslen.

Den liggende sygetransport i Region Hovedstaden har været udbud som fire separate kontrakter, hvor Falck sidste år vandt de tre. Den sidste kontrakt, som ingen bød på i første omgang, omfatter det såkaldte optageområde Byen, der stort set svarer til det område, som Københavns Brandvæsens sygetransporttjeneste i dag servicerer.

Ifølge BeredskabsInfos oplysninger har Region Hovedstaden netop meddelt Københavns Brandvæsen, at regionen efter en tilbudsevaluering agter at indgå kontrakt med brandvæsenet om den liggende sygetransport, fordi brandvæsenets tilbud var det økonomisk mest fordelagtige. Ifølge regionen havde i alt fem operatører budt på opgaven, men regionen har ikke ønsket at oplyse de øvrige byderes identitet – blot at konkurrencen var tæt. Det ligger dog fast, at Falck var udelukket fra at afgive et bud, da en operatør maksimalt kunne byde på tre af de fire kontrakter.

Hos Vibeke Storm Rasmussen (S) er der stor glæde over, at udbuddet er faldet på plads: ”Det er dejligt, at vi nu kan sige ja tak til et tilbud, hvor pris og kvalitet går hånd i hånd, og som giver bedre service og tryggere behandling til borgerne i indre by”, siger regionsrådsformanden.

Der følger nu en såkaldt stand-still-periode på 10 dage, hvor eventuelle andre bydere kan klage, og derefter kan kontrakten indgås.

For Københavns Brandvæsen indebærer det vundne udbud, at brandvæsenet muligvis helt kan undgå at skulle afskedige medarbejdere som følge af det delvist tabte udbud af ambulancekørslen, hvor Københavns Brandvæsen fra 1. september mister omkring halvdelen af sin akutte ambulancekørsel. Brandchef Jan Axlev forventer dog først i næste uge at kunne informere om, hvad udbuddet kommer til at byde for ambulancepersonalets situation.

Annonce