Region Hovedstaden vil selv køre ambulancer

I al stilhed har Region Hovedstaden taget initiativ til at drive en del af ambulancetjenesten i eget regi. Årsagen er ifølge regionen, at de nuværende leverandører – Falck og Hovedstadens Beredskab – i flere tilfælde har haft vanskeligt ved at stille med det ønskede antal ekstra-ambulancer ved større begivenheder. Derfor vil regionen selv indkøbe og drive to ambulancer.

Da Region Midtjylland i sidste måned annoncerede, at de fem regioner ville gå sammen om at indkøbe nye ambulancer, fremgik det, at Region Hovedstaden havde planer om at indkøbe to ambulancer. Det undrede regionsrådsmedlem Anne Ehrenreich (V), der ikke mente, at der i regionsrådet var truffet nogen beslutning om hjemtagning af ambulancedrift.

Region Hovedstaden oplyser imidlertid, at embedsmændene i oktober orienterede regionspolitikerne om, at man ville hjemtage en del af ambulancedriften. Regionen vil således indkøbe de to ambulancer til brug ved større begivenheder ”ud fra en betragtning om at højne kvaliteten og øge konkurrencen på ambulanceområdet”.

Leverandører har haft vanskeligheder

”I dag drifter Akutberedskabet allerede specialkøretøjer og akutlægebiler med egne paramedicinere ansat. Som en naturlige forlængelse af dette, og som følge af, at det i flere tilfælde har været vanskeligt for leverandørerne af ambulanceberedskabet at stille med de ønskede antal beredskaber, ønsker Akutberedskabet at have mulighed for at stille med egne ambulancer og mandskab til særlige større begivenheder”, oplyser regionen.

I dag er det Falck og Hovedstadens Beredskab, der står for ambulancekørslen i Region Hovedstaden. Tidligere stod de to leverandører også for driften af akutlægebilerne, men den opgave har Region Hovedstaden gradvist hjemtaget.

Annonce