Region Midtjylland vil alligevel ikke spare på akutlægebiler og akutbiler

Region Midtjylland har opgivet planerne om at spare 35 mio. kr. ved at nedlægge tre akutlægebiler og tre akutbiler samt en særlig udrykningslægeordning. Det fremgår af regionsrådsformand Bent Hansens oplæg til de kommende politiske forhandlinger om en omfattende spareplan i Region Midtjylland.

Det er et behov for at finde besparelser for 699 mio. kr., der har fået Region Midtjylland til at udarbejde et omfattende sparekatalog. Kataloget har den seneste tid været i høring, og her har der især været hård kritik af de foreslåede besparelser på det præhospitale område.

Sparekataloget opererer med en nedlæggelse og omlægning af akutlægebilerne i regionen, så antallet reduceres fra ni til seks. De ville i så fald skulle placeres i Aarhus, Viborg, Herning, Struer, Horsens samt mellem Randers og Grenå – og dermed vil der blive nedlagt akutlægebiler i Randers, Grenå, Holstebro, Lemvig og Silkeborg. Endvidere bliver det foreslået, at der nedlægges tre akutbiler med anæstesisygeplejerske i Skive, Tarm og Ringkøbing samt en udrykningslægeordning på Mols. Samlet skulle det give en besparelse på 35,6 mio. kr.

Regionsrådsformand Bent Hansen (S) vurderer imidlertid efter høringen og de første politiske tilkendegivelser, at der ikke vil være et flertal for de præhospitale besparelser, og derfor vil de ikke indgå i de politiske forhandlinger, som indledes den 9. juni 2015.

Derimod vurderer regionsrådsformanden, at andre besparelser på det præhospitale område vil kunne få bred politisk opbakning. Det gælder anvendelse af præhospitalt personale til interhospitale transporter, at ambulancetjenesten fremadrettet selv afslutter behandlingen af et øget antal patienter med hastegrad B, at tre ordninger med anvendelse af hjemmesygeplejersker til udrykninger nedlægges samt at ambulancemandskabet skal anvendes til opgaver i patienternes hjem, f.eks. blodprøvetagning og aflevering af prøver til laboratorier, måling af blodtryk, puls, temperatur m.m., døgnhjerteovervågning, hjælp til anvendelse af iltudstyr, blærescanning og anlæggelse af venflon til IV-medicinering.

Annonce