Regionsrådsformand retter hård kritik mod akutberedskab

Ledelsen i Region Hovedstadens Akutberedskab har været bekendt med de store udfordringer med mistede 112-opkald, men alligevel orienterede ledelsen ikke regionspolitikerne. Og det er kritisabelt, slog regionsrådsformand Lars Gaardhøj og et enigt forretningsudvalg i dag fast. Politikerne har besluttet, at der nu iværksættes en tilbundsgående undersøgelse af sagen.

Som flere medier de seneste dage har beskrevet, så har medarbejderne i Region Hovedstadens Akutberedskab oplevet stor travlhed i sommermånederne, herunder et stærkt stigende antal mistede opkald til regionens AMK-vagtcentral.

Efter et møde i dag i regionens forretningsudvalg kritiserer regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) ledelsen i Akutberedskabet for manglende orientering om den stigende aktivitet og det stigende antal mistede 112-opkald. Regionsrådsformanden slog således fast, at hans kolleger i forretningsudvalget med stor bekymring har fulgt mediernes afdækning af opkald til 112 – og der blev givet udtryk for, at det er kritisabelt, at Akutberedskabet ikke tidligere og af egen drift har orienteret regionsrådet om den kraftige stigning i antallet af disse opkald i sommeren 2021.

”Vi er i forretningsudvalget utilfredse med, at vi ikke tidligere har hørt om sagen”, siger Lars Gaardhøj – og fortsætter:

”Da jeg hørte om det her gennem medierne, bad jeg straks om en redegørelse. Politikerne er i dag blevet præsenteret for et forslag til et kommissorium. Det vil blive forelagt for regionsrådet på tirsdag, hvor partierne kan tilkendegive deres endelige holdning til undersøgelsens udformning. Men jeg har bedt administrationen om allerede nu at gå i gang med at tilrettelægge arbejdet og samle data og blive klogere på de her markante stigninger”.

Overvejer at tilføre flere ressourcer

Forretningsudvalget blev forud for dagens møde orienteret af Akutberedskabet, som fortalte, at 99,5 pct. af alle opkald i år har været håndteret inden for 30 sekunder. Men stigningen i antallet af opkald, der er i kø, når der er spidsbelastning, har ledelsesmæssig fokus i Akutberedskabet, og der er ansat og vil komme flere medarbejdere til AMK-vagtcentralen.

”Vi har brug for sikkerhed for, at alle borgere får den akutte hjælp, de har behov for, uden unødvendige forsinkelser. På den baggrund lægger vi op til en tilbundsgående redegørelse for situationen og løsninger på den. Vi forventer, at Akutberedskabet selv gør noget. Og så må vi politisk træffe nogle hurtige beslutninger om f.eks. flere ressourcer til alarmcentralen, mens vi også ser på nogle mere langsigtede løsninger”, siger regionsrådsformanden.

Problemet ligger dog ikke hos alarmcentralen, der heller ikke hører under Region Hovedstaden, så når regionsrådsformanden omtaler alarmcentralen, mener han formentlig i stedet AMK-vagtcentralen.

Annonce