Roskilde Brandvæsen fortsætter med ambulance i Borup

Arkivfoto: Lasse Christiansen

Siden 2011 har Roskilde Brandvæsen haft en ambulance stationeret i Borup alle ugens dage mellem kl. 8 og 16. Udgifterne til ambulancen deles mellem brandvæsenet og Køge Kommune, og tanken er, at ambulanceredderne skal udføre opgaver for Køge Kommune, når de ikke er på udrykning. Nu bliver den usædvanlige aftale så forlænget med et år, men Køge Kommune ønsker en nærmere vurdering af kommunens udbytte af aftalen.

Roskilde Brandvæsens dagambulance er stationeret på Borup Plejecenter, hvor den dækker akutberedskabet for Region Sjælland – med 1-2 daglige udrykninger – mens den resten af tiden i princippet er til rådighed for Køge Kommune. Kommunens sundhedssektor kan f.eks. trække på ambulanceredderne som hjælp ved tunge løft og kørsler, udbringning af medicin, undervisning og hjælp i plejen, førstehjælpskurser og udstationering ved større arrangementer. Endelig fungerer Borup-ambulancen også som uddannelsesambulance for assistenter, behandlere og paramedicinere i Roskilde Brandvæsen.

Udgifterne til ambulancen deles mellem Roskilde Brandvæsen og Køge Kommune, således at kommunen årligt betaler 590.000 kr. til brandvæsenet. Da ambulancekørslen er en regional og ikke kommunal opgave, er betalingen formelt ikke knyttet til selve ambulanceberedskabet, men er betaling for de serviceopgaver, som redderne udfører for kommunen. I praksis er kommunens formål dog at skabe øget tryghed i et lokalsamfund, hvor der efter nedlæggelsen af den lokale akutbil ellers vil være ganske lange responstider.

Samarbejdet mellem brandvæsen og kommune i den første forsøgsperiode beskrives generelt som nyttigt, og det er baggrunden for, at Køge Kommune nu har besluttet at forlænge aftalen frem til 31. marts 2013. I den kommende tid skal synergier og samarbejde imidlertid forbedres, og der skal også tages stilling til, hvad der skal ske i forhold til de planlagte kurser i livreddende førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, som hjemmehjælperne efter planen skulle deltage i. Kurserne er nemlig ikke gennemført endnu, fordi kommunen skal beslutte, om man kan acceptere, at undervisere må forlade kurserne, hvis der kommer en ambulanceudrykning.

Inden der næste gang skal tages stilling til, om aftalen skal fortsætte, ønsker politikerne i Køges Kommunes social- og sundhedsudvalget desuden at få en nærmere redegørelse for, hvilket udbytte Køge Kommune egentlig har fået af aftalen.

Annonce