Skagen får nu en paramedicinerbil døgnet rundt

Arkivfoto: Region Nordjylland

Fra næste år bliver det præhospitale beredskab i Skagen styrket. Den nuværende akutbil, der kun bemandes i sommermånederne, bliver således opgraderet til en paramedicinerbil, som vil blive bemandet året rundt. Det er et af elementerne i en ny budgetaftale i Region Nordjylland, hvor der også sker en styrkelse af beredskabet i Thisted samt en bredere anvendelse af paramedicinerne.

Partierne bag Region Nordjyllands budgetforlig for 2021 har ønsket at styrke det præhospitale beredskab i det nordlige Vendsyssel. I Skagen har det lokale ambulanceberedskab i en årrække været suppleret af en akutbil i sommermånederne. Med budgetaftalen ændres akutbilen til et helårsberedskab, der desuden skal bemandes med paramedicinere. Dermed vil der fra 2021 være paramedicinerbiler i Skagen, Frederikshavn, Brovst, Farsø og Hobro.

Regionen ønsker også, at paramedicinerne skal spille en større rolle, når de ikke er på udrykning. Med henblik på dialog med de nordjyske kommuner ønsker forligspartierne derfor en beskrivelse af, hvordan paramedicinerne på regionens fem paramedicinerbiler kan stille deres kompetencer til rådighed for de akutte patientforløb i kommunalt regi i samarbejde med det kommunale sundhedspersonale.

Målet er, at der skal ske en mere fleksibel udnyttelse af ressourcer og kompetencer samt at der skabes et mere fintmasket akuttilbud på tværs af sektorer og med bedre patientforløb og færre uhensigtsmæssige indlæggelser. Paramedicinerne vil ligeledes kunne indgå i det lokale akutberedskab på delegation af en vagtlæge.

Ved sidste års budgetaftale blev der afsat penge til en deldøgnsdækket akutlægebil i Thisted. For at styrke den akutte indsats for borgerne i og omkring Thisted har forligspartierne besluttet, at akutlægebilen fra 2021 skal være døgndækket på lige fod med regionens øvrige akutlægebiler i Aalborg og Hjørring.

Annonce