Sønderjyllands Amt vil hyre tysk lægehelikopter

Efter flere måneders forhandlinger mellem Sønderjyllands Amt og det private tyske firma Deutscher Rettungsflugwacht er amtet nu klar til at indgå en aftale med firmaet om indsættelse af en tysk lægehelikopter i det sønderjyske ambulanceberedskab. Forhandlingerne er så langt, at en aftale kan forelægges på næste sundhedsudvalgsmøde i august.

“Vi har holdt et møde med det tyske firma, og alt tyder på, at vi bliver enige om at sætte en helikopter ind i den sønderjyske ambulancebetjening. Hvis helikopteren får hjemsted i Leck syd for grænsen, kan den være i f.eks. Tønder på 4-6 minutter, hvortil kommer de 2 minutter pilot har fra alarmen går og til helikopteren skal være i luften bemandet med en læge”, fortæller amtsborgmesteren.

Hvis Sønderjyllands Amt går ind i samarbejdet, så skal der betales pr. indsats, og det vil koste 330 kr. pr. minut helikopteren er i luften. “Amtet har et klart ønske om at forbedre den præhospitale indsats, og med et helikopter-beredskab kan vi i visse tilfælde, måske 15-20 gange om året, give en bedre hjælp til traumatiske ulykkesramte, end vi gør i dag. Derfor er det også investeringen værd at betale de måske 200-300.000 kr. ekstra, som det kan koste. Og amtet skal kun betale den reelle flyvetid”, fortæller Carl Holst.

Alarmeringen vil ske gennem 112, så det i praksis er Falck som afgør, om helikopteren skal tilkaldes. I forvejen er det også Falck, der afgør, om tyske ambulancer fra Flensburg eller en lægeambulance fra Niebüll skal tilkaldes til ulykker i Sønderjylland.

Deutscher Rettungsflugwacht har tre helikoptere stationeret i delstaten Slesvig-Holsten, men det kniber med at holde dem alle i gang, og derfor er firmaet interesseret i opgaver nord for grænsen. Helikopteren får hjemsted i Leck syd for grænsen, og kan som nævnt være i Tønder på fire-seks minutter. I løbet af 20 minutter kan helikopteren nå frem til assistance 75 kilometer væk, og det vil sige for eksempel Christiansfeld, Vejen og Fanø.

Annonce