Tre nye ambulancestationer bliver forsinkede

Foto: Region Midtjylland

Allingåbro og Kolind får ikke – som ellers planlagt – nye ambulancestationer fra 1. december 2021. Heller ikke en opgraderet station i Juelsminde bliver færdig som planlagt. Årsagen er, at Region Midtjylland har brug for mere tid til at finde egnede lokaler, så de fremtidige stationer understøtter den daglige drift, men på en driftsøkonomisk fornuftig vis.

Tilbage i 2019 besluttede de midtjyske regionspolitikere, at ambulanceberedskabet i Ørsted skulle flyttes til en ny station i Allingåbro samt at ambulanceberedskabet i Tirstrup skulle flyttes til Kolind. Endvidere skulle der i Juelsminde etableres en opgraderet station med sovefaciliteter for redderne.

Ændringerne skulle efter planen træde i kraft den 1. december 2021, og regionen er i gang med at finde egnede lokaler i de tre byer. Af forskellige årsager vurderes det dog, at det ikke er muligt at foretage de planlagte ændringer indenfor tidsrammen. Der er således ifølge regionen behov for mere tid til at finde egnede lokaler.

Samarbejde med kommuner og brandvæsener

I Allingåbro er regionen i dialog med Norddjurs Kommune samt Beredskab & Sikkerhed om etablering af en ambulancestation på den lokale brandstation. Dette kræver en ombygning, som kommunen forestår. Efter opgaven har været udbudt, har Norddjurs Kommune imidlertid behov for endnu en politisk proces, hvilket medfører en forsinkelse.

I Kolind arbejder regionen på snarest muligt at få en aftale på plads vedrørende den rette lokalitet, idet der er forhandlinger i gang med en udlejer. Herefter kan tidsperspektivet for flytningen endelig afklares.

Ved Juelsminde er regionen i dialog med Hedensted Kommune og Sydøstjyllands Brandvæsen om muligheden for et samarbejde omkring en fremtidig station i en kommunal ejendom i Juelsminde/Klakring. Det vides endnu ikke, hvornår det bliver muligt at flytte ind. Indtil den nye station står klar, bibeholder regionen en fremskudt station, dog alene med hvilefaciliteter. Den fremskudte station bliver fra 1. december 2021 placeret på brandstationen i Klakring.

Annonce