Vil arbejde tættere sammen med beredskabspræster

Foto: Henrik Brøns

I Region Midtjylland styrker Præhospitalet nu relationerne til beredskabspræsterne, der indgår som en del af beredskabet, når de store ulykker sker. En tættere kontakt skal således sikre, at der er et stærkt samspil mellem ambulancetjeneste, krisepsykologer og altså de otte beredskabspræster i regionen.

Præhospitalet oplyser, at der I Region Midtjylland lige nu er i alt otte beredskabspræster. Annette Vinter Hedensted er ledende beredskabspræst i regionen, og Natalia Packert Andresen er kontaktpræst for Midt- og Vestjyllands Politi. De har begge taget kurser, der klæder dem ekstra godt på til at deltage i beredskaberne, når katastroferne sker. Derudover trækker de på de erfaringer, de har gjort sig som sognepræster, hvor de jævnligt møder folk i krise.

”I krisesituationer er vores opgave først og fremme at være til stede som dem, der kan lytte og rumme alle følelser – også afmagten”, forklarer Annette Vinter Hedensted om opgaven.

Det er discipliner, som præster kender fra deres daglige virke, hvor de ofte møder folk i personlige kriser. Alligevel kan det være lidt noget andet, når man bliver kaldt ud på grund af for eksempel store brande eller voldsomme ulykker.

Ikke nødvendigt at være troende

”Vi taler med dem, der er på stedet og hjælper med at finde ud af, hvad de har brug for. Og mange bliver faktisk overraskede over, hvor meget de kan bruge præsterne til i de situationer”, fortæller Natalia Packert Andresen.

Præsterne oplever for eksempel, at dem, de taler med, siger “jeg er jo ikke rigtigt troende” eller “jeg går jo ikke så meget i kirke”, men det har ingen betydning, når præsterne rykker ud til krisesituationerne:

”Folk bliver overraskede over, hvor meget det hjælper dem at snakke, og nogle har faktisk svært ved at forstå, at det er gratis at bruge os, ligesom andre bliver lettede over, der ikke føres journaler”, forklarer Annette Vinter Hedensted, der er meget bevidst om, at de er en del af et stort hele.

Præhospitalet oplyser, at det er Sundhedsberedskabet i regionen, der sikrer, at det samlede sundhedsvæsen er klar, når der sker større ulykker i Region Midtjylland. Det kræver gode relationer hele vejen rundt – og derfor er kontakten til beredskabspræsterne nu også styrket.

Annonce