Vil ikke indføre nationale minimumsstandarder for liggende sygetransport

Arkivfoto: Niels Aage Skovbo

Der vil ikke blive indført nationale minimumsstandarder for liggende sygetransport. Det fastslår sundhedsminister Magnus Heunicke (S). De fem regioner vil dog ensrettede deres krav til nye reddere i sygetransporttjenesten, således at det fra næste måned kræves, at redderne skal have gennemført et 20-dages-kursus, inden de må indgå i driften.

Det er Venstre, som har rejst spørgsmålet om minimumsstandarder overfor sundhedsminister Magnus Heunicke (S). Partiet har således bedt ministeren om at fortælle, hvad han tænker om at gennemføre nationale minimumsstandarder for liggende sygetransport for at sikre en mere ensartet kvalitet og større patientsikkerhed.

”Regeringen har ikke nogle aktuelle planer om at indføre nationale minimumsstandarder for liggende sygetransport”, lyder det korte svar fra Magnus Heunicke.

Skærpede krav til uddannelse

Venstre har også spurgt ind til, hvad sundhedsministeren vil gøre i forhold til, at der ved liggende sygetransport i dag er store regionale forskelle på, hvornår man skal have gennemført et 20-dages kursus i AMU-regi.

Her har sundhedsministeren bedt om en kommentar fra Danske Regioner:

”Liggende sygetransport udføres enten af regionen selv eller en leverandør, som regionen har indgået en kontrakt med om opgaven. Alle regioner har fokus på, at det personale, som kører liggende sygetransport, har de fornødne kompetencer til at udføre deres opgaver, uanset om de måtte være ansatte hos regionen selv eller en underleverandør. Alle regioner stiller i den forbindelse krav om, at personalet enten skal have gennemført et kursus af minimum 20 dage – svarende til det omtalte 20-dageskursus i AMU-regi – eller skal have været ansat i ambulancetjenesten, hvor kravene til kompetenceniveauet er væsentlig højere”, skriver Danske Regioner – og fortsætter:

”Der har hidtil været forskellig praksis mellem regionerne i forhold til, om personalet skulle have gennemført kurset, inden de måtte indgå i driften, eller de skulle havegennemført det senest seks måneder efter påbegyndelse af tjeneste. Fra og med 1. april 2022 vil der være samme krav i alle fem regioner om, at personalet skal havegennemført kurset, inden medarbejderne må indgå i driften”.

Annonce