Beredskab Fyn fraråder oprettelse af ny brandskole

Ærø Kommune bør opgive planerne om at etablere en brandskole i Marstal. Det mener Beredskab Fyn, som er blevet bedt om at vurdere, om en brandskole i tilknytning til Marstal Navigationsskole vil være en god ide. Ifølge Beredskab Fyn vil brandskolen blive meget dyr, men beredskabet – der selv driver en brandskole – beskyldes for at pleje egne interesser.

Beredskab Fyn driver i dag selv en brandskole i Svendborg, og beredskabet har som konsulenter assisterer Ærø Kommune i vurderingen af, om der skal investeres i at etablere en ny brandskole som en del af Marstal Navigationsskole. Og vurderingen er, at det vil koste 20 mio. kr. at etablere skolen, hvortil kommer den løbende drift. Samtidig lægger Beredskab Fyn ikke skjul på, at man vurderer, at en skole i Marstal vil koste elever i Svendborg.

”Der er faste udgifter til materiel, og det kræver et vist antal elever. Cirka 500 om året. Det er derfor, der kun er seks brandskoler i Danmark i alt”, siger uddannelseschef Knud-Otto Westergaard fra Beredskab Fyn til Fyns Amts Avis. Han fortæller, at Beredskab Fyn gerne vil hjælpe med undervisere, men at man ikke har mulighed for at levere det fysiske materiel, som skal anvendes på skolen.

Andre ulemper, som Beredskab Fyn peger på, er afstanden til København, som ifølge Beredskab Fyn ”findes meget større ved transport helt til Ærø”. Af notatet fremgår det også, at brandskolen i Helsingør allerede udbyder kurser til næsten samme pris som i Svendborg.

Vurderingen fra Beredskab Fyn gør da også, at Marstal Navigationsskoles idé om at udvide navigationsskolens vifte af kursustilbud med en brandskole ikke længere er så varm som hidtil.

”Vi er jo også nødt til at se på, hvad Beredskab Fyn mener, og de siger nej. Så jeg tror ikke, det bliver noget, vi kigger på lige nu, men vi har naturligvis ikke afskrevet muligheden”, siger rektor Jens Naldal til Fyns Amts Avis.

Fra politisk side er tonen dog en anden. Byrådsmedlem Mads Boeberg Hansen (K) fra Ærø Kommune mener således fortsat, at brandskolen er en god idé, og han kritiserer Beredskab Fyn:

”Det er nogle tal, de bare slynger ud, og svaret fra Beredskab Fyn tyder på, at det plejer sine egne interesser. Min vurdering er, at projektet om at lave en brandskole på Ærø er flot og gennemarbejdet. Vi går naturligvis videre”, siger Mads Boeberg Hansen.

Annonce