Aarhus Brandvæsen og Falck fortsætter som beredskab til søs

Google Maps
Brandstationen i Ny Munkegade i Aarhus.

Det bliver fortsat Aarhus Brandvæsen og Falck, som skal stå for det særlige beredskab til brug for indsats ved brand om bord i skibe til søs. Beredskabsstyrelsen har uden udbud indgået kontrakter med de to aktører, som dækker henholdsvis Vest- og Østdanmark. Beredskabet skal dog også kunne indsættes i udlandet.

Beredskabsstyrelsen har valgt at indgå kontrakt med de to hidtidige leverandører uden at sende opgaven i udbud, da der ikke er tale om en udbudspligtig opgave.

Aarhus Brandvæsen og Falck skal dermed fortsat levere et særligt brandberedskab til søs bestående af professionelle brandfolk fra land, der indsættes som supplement til rederens eller skibets egne brandslukningsforanstaltninger – og som supplerer de øvrige aktører i den samlede civile og militære søredningstjeneste. Det primære dækningsområde for beredskabet omfatter dansk SAR-ansvarsområde, men beredskabet skal også kunne indsættes i tilstødende landes SAR-ansvarsområder, herunder Østersøen, Nordsøen og Den Engelske Kanal.

Annonce