Bornholmsk dykkerberedskab er på vej mod nedlæggelse

Arkivfoto

Alt tyder på, at det bornholmske dykkerberedskab bliver nedlagt i begyndelsen af 2022. I dag har Falck kontrakt på at drive beredskabet, men nye krav til bemandingen gør, at redningskorpset har varslet en prisstigning. Og med den prisstigning ønsker Bornholms Regionskommune ikke at indgå en ny kontrakt.

Tidligere havde Falck et landsdækkende dykkerberedskab, men Falck har gradvist afviklet dykkeraktiviteterne, og kontrakten på Bornholm er redningskorpsets sidste. Her betaler Bornholms Regionskommune ca. 365.000 kr. om året for beredskabet.

Den bornholmske aftale er baseret på, at Falcks dykkere kan tilkaldes fra hjemmet, og servicemålet, som er aftalt, er at dykkerberedskabet senest 55 minutter efter modtaget alarm skal kunne stille på det nærmeste sted med kørefast vej.

I dag består dykkerudrykningen af to mand, som suppleres af en autosprøjte med fire mand fra nærmeste brandstation samt Bornholms Brandvæsens vagthavende indsatsleder.

Forholdsvis få udrykninger

Aktivitetsniveauet i dykkerberedskabet er begrænset. Tallene for udrykninger de seneste år ser således ud:

  • 2017: 4 udrykninger (forbrugt tid = 11,5 timer)
  • 2018: 7 udrykninger (forbrugt tid = 14 timer)
  • 2019: 9 udrykninger (forbrugt tid = 27 timer)
  • 2020: 5 udrykninger (forbrugt tid = 10 timer)
  • 2021: 3 udrykninger (frem til medio august)

Udrykningerne i år beskrives således:

  • 10. januar 2021: Person truer med at springe i havnen. Dykkerhold tilkaldt og er standby på stationen. Dykkerhold ikke indsat.
  • 5. februar 2021: Sejlbåd kæntret i indsejling til Gudhjem havn på grund af motorstop og kraftige bølger, en person reddet i land via hjælp fra andre bådfolk fra Gudhjem havn. Dykkerhold tilkaldt og indsat på dykkeropgave for at kappe wirer til masten på sejlbåden, idet mast og wirer udgjorde en fare for ind- og udgående bådtrafik. Dykkerhold var i vandet ca. 1,5 time.
  • 1. august 2021: En person set ude på havet ca. 50-70 m, det viser sig at det er en habil svømmer, der selv kommer op på kysten efter sin svømmetur. Dykkerhold tilkaldt for standby på stationen. Der bliver ikke brug for dykkerholdet.
Øgede krav til bemanding og efteruddannelse

Den nuværende kontrakt blev indgået i 2007 og ændret i 2014, hvor bådberedskabet – der hidtil havde været en del af kontrakten – blev sparet væk. Kontrakten kan opsiges af Falck eller regionskommunen med seks måneders varsel.

Før sommerferien modtog regionskommunen en henvendelse fra Falck, hvor redningskorpset meddelte, at den fremtidige pris ville være 533.000 kr. om året. Falck henviste til, at der er kommet nye krav til udrykningssammensætningen, der gør det nødvendigt at afsende tre mand – i stedet for de nuværende to mand. Desuden er der ændrede krav til vedligeholdelsesuddannelsen efter branchevejledningen, ligesom Falck har indsat et nyere køretøj.

Falck anfører i det nye tilbud, at Falck fortsat ønsker at bruge dykkerberedskabet til at udføre erhvervsopgaver for andre kunder. Derfor tilbyder Falck, at der så kan modregnes med en timesats for dykkeren. Der er mulighed for at modregne op til 150 timer pr. kalenderår til en sats på 311 kr. – svarende til en potentiel rabat på 47.000 kr.

Bornholms Regionskommune har imidlertid besluttet, at man ikke er villige til at betale Falcks nye og højere pris. Som konsekvens har Falck derfor benyttet muligheden for at opsige den nuværende kontrakt, der således ophører med udgangen af februar 2022.

Brandfolk overtager ansvaret

Regionskommunen overvejer fortsat, hav der skal ske fra marts 2022. Men den umiddelbare plan er, at det fremover vil være den nærmeste brandstation, der sammen med indsatslederen afsendes til positionen, og her vil brandfolkene så forsøge at iværksætte redning fra land, hvad enten det drejer sig om en situation ved sø, vandløb, havn eller åbent hav.

Brandfolkene har dog alene udstyr til at foretage redningen fra land, så ved behov planlægger regionskommunen at rekvirere egentlig dykkerassistance fra gang til gang, f.eks. hos Rønne Havn. Udgifterne til en sådan ad hoc-ordning vurderes at kunne holdes inden for det beløb, der har været betalt for den hidtidige aftale.

Annonce