Oprydning i Lejre Brandvæsen – men ingen fyringer

Brandstationen i Kirke Hyllinge.

Beredskabschefen skal have konsulenthjælp til kommunikationen med brandfolkene, og så skal der strammes op på en række administrative procedurer. Det er blandt anbefalingerne i en ny konsulentundersøgelse af Lejre Brandvæsen. På baggrund af undersøgelsen har to af byrådets partier mistet tilliden til beredskabschefen, der dog har støtte fra et flertal.

Sagen startede, da to ansatte i april 2014 sendt et brev til Lejre Kommunes direktion, hvor de gav udtryk for bekymring for arbejdsmiljøet, ligesom de påpegede en række øvrige forhold vedrørende ledelsesansvar og daglig praksis i Lejre Brandvæsen.

Siden har KL og BDO undersøgt forholdene i Lejre Brandvæsen, og kommunens økonomiudvalg har nu behandlet de to rapporter med tilhørende anbefalinger. Udvalget besluttede at følge anbefalingerne i de eksterne undersøgelser, og det betyder, at der på en række områder sker en opstramning af retningslinjer og praksis i Lejre Brandvæsen.

Borgmester: Vi er kommer til bunds i sagen

”Økonomiudvalget tog de bekymringer, som fremgik af brevet fra to ansatte i Lejre Beredskab meget alvorligt, og besluttede at få undersøgt forholdene til bunds. Vi står nu med to gennemarbejdede rapporter og mere end 20 anbefalinger til opstramninger af den daglige praksis og af de regler, der gælder i Lejre Beredskab. Jeg er tilfreds med, at vi nu er kommet til bunds i sagen”, siger borgmester Mette Touborg.

Undersøgelserne har ikke afdækket forhold, der skaber personalejuridisk grundlag for afskedigelse af beredskabschefen eller andre i Lejre Brandvæsen, og undersøgelserne får derfor ikke personalejuridiske konsekvenser. ”Nu gælder det om at se fremad og gennemføre de forbedringer, vi har besluttet at sætte i værk. Både for de ansatte i beredskabet og for alle de borgere, beredskabet betjener, er dette vigtigt. Jeg har tillid til, at ledelsen og beredskabet vil gennemføre de nødvendige tiltag”, siger Mette Touborg.

Brandfolk blev honoreret med naturalier

I rapporten fra KL konkluderes det, at Lejre Brandvæsen – således som de ansatte skrev i deres bekymringsbrev – i flere tilfælde har betalt brandfolk med naturalier i stedet for løn, men at det ikke er sket siden 2011. Derimod er der ikke fundet grundlag for påstanden om, at mobiltelefoner og anden elektronik, der er leveret til brandvæsenet, ”forsvinder”. Desuden har beredskabschefen ikke anvendt brandvæsenets ressourcer i sit private firma, men han overtrådte forvaltningsloven, da han ansatte sine to sønner som undervisere i brandvæsenet.

Endvidere konkluderes det i rapporten, at der er en stor kulturforskel mellem Lejre Brandvæsens to stationer, ligesom det konstateres, at brandfolkene på stationen i Kirke Hyllinge har den opfattelse, at beredskabschefen har et problem med at kommunikere hensigtsmæssigt med dem, særligt via e-mails.

Tillid til beredskabschefen

På baggrund af rapporten har konsulenterne udarbejdet 22 anbefalinger. De indebærer blandt andet, at der skal ske indberetning til SKAT af de udleverede naturaliers værdi, at der skal udarbejdes instrukser med forbud mod udlån af værktøj og opbevaring af privat udstyr på brandstationen, at der skal strammes op på brug af tjenestebiler og registrering af materiel, at beredskabschefen skal have konsulentbistand i forhold til skriftlig og mundtlig kommunikation med brandfolkene samt at der skal iværksættes aktiviteter for at skabe en fælles arbejdspladskultur.

Et enigt økonomiudvalg besluttede, at de 22 anbefalinger nu skal følges. Derimod var der ikke enighed om, hvorvidt der på baggrund af konsulentrapporterne fortsat var tillid til beredskabschefen. Et flertal bestående af SF, Socialdemokraterne og Liberal Alliance udtrykte således tillid til beredskabschefen, mens Venstre og Dansk Folkeparti udtrykte mistillid.

Annonce