Roskilde Brandvæsen: Brandfolk skal kunne komme fra forskellige stationer

Google Maps
Brandstationen i Jyllinge. Arkivfoto

Det nye Roskilde Brandvæsen består af to brandstationer, nemlig Roskilde og Jyllinge. Men erfaringer med rektutteringsproblemer på Jyllinge-stationen gør, at Roskilde Brandvæsen i en ny risikobaseret dimensioneringsplan lægger op til, at beredskabet i Jyllinge skal kunne reduceres med to brandfolk. I stedet skal de to brandfolk så komme fra Roskilde.

Roskilde Brandvæsens nye dimensioneringsplan er i øjeblikket til udtalelse hos Beredskabsstyrelsen, hvorefter den i løbet af efteråret skal godkendes af byrådet i Roskilde. Den skal træde i kraft pr. 1. januar 2021.

I dimensioneringsplanen lægges der op til, at brandstationen i Roskilde skal have et 1-minutsberedskab på en holdleder og tre brandfolk. På førsteudrykningen vil de blive suppleret med to deltidsbrandfolk, så udrykningen i alt består af holdleder og fem brandfolk. Desuden har stationen en 2. udrykning i 5-minuttersberedskab, hvor bemandingen er holdleder og tre brandfolk.

Brandfolk placeres ”frit i området”

På stationen i Jyllinge vil der som udgangspunkt være et 5-minuttersberedskab med holdleder og tre brandfolk, som udgør førsteudrykningen.

Som noget nyt opererer Roskilde Brandvæsen imidlertid med et beredskab på to deltidsbrandfolk, der kan placeres ”frit i området”. De vil så vidt muligt komme fra Jyllinge, så stationen kan rykke ud med holdleder og fem brandfolk. I Jyllinge har der imidlertid været problemer i forbindelse med f.eks. nedlæggelse og udflytning af arbejdspladser, som har påvirket rekrutteringen af deltidsbrandfolk. I den type situationer, hvor der bliver mangel på deltidsbrandfolk, vil de to brandfolk i stedet kunne rykke ud fra Roskilde.

Samtidig lægger Roskilde Brandvæsen dog også op til, at fleksibiliteten i forhold til de to brandfolk kan anvendes i andre situationer:

”Det er ligeledes, i påkommende tilfælde med baggrund i den løbende udvikling i alarmtyper og -mønstre, muligt at ændre den geografiske tyngde i beredskabet uden at kompromittere nærværende plan, og vigtigst af alt smidigt at kunne tilpasse beredskabet de behov, borgerne har for rettidig og relevant hjælp”, skriver brandvæsenet lidt kryptisk i dimensioneringsplanen.

Annonce