Uenighed mellem politi og brandvæsen stopper kørselsopgaver

I denne uge er det lokale vognmænd og taxaer, som har varetaget Roskilde Brandvæsens kørsler med ældre og skolebørn. Det skyldes en uenighed mellem Roskilde Brandvæsen og politiet, som blev udløst, da en af brandvæsenets busser blev stoppet under en kontrol. Her fik chaufføren en bøde på 4.000 kr. for ikke at have de nødvendige papirer, men fortolkningen af reglerne på området har vist sig at være vanskelig.

Rigspolitiet mener, at Roskilde Brandvæsen er underlagt de generelle regler om køre- og hviletid, hvilket forudsætter, at hver enkelt medarbejder har et såkaldt førekort. Roskilde Brandvæsen har derimod forudsat, at brandvæsenets chauffører var underlagt de særlige regler for rutedrift, hvilket er baseret på en dialog mellem brandvæsenet og Trafikstyrelsen.

For nyligt blev en af brandvæsenets busser imidlertid stoppet under en generel kontrol, og det resulterede i, at chaufføren fik en bøde på 4.000 kr. for overtrædelse af køre- og hviletidsbestemmelserne. Det skete, fordi han ikke var i besiddelse af de særlige førekort, som kræves, når man er underlagt de generelle regler.

Ifølge Roskilde Brandvæsen er der i politiet internt uenighed om fortolkningen af reglerne, men Rigspolitiet fastholder, at brandvæsenet er underlagt de generelle regler og dermed ikke overholder køre- og hviletidsbestemmelserne. Politiet har på et møde med Roskilde Brandvæsen afvist et ønske om, at der blev dispenseret fra reglerne, indtil alle medarbejdere havde haft mulighed for at ansøge om og modtage et førekort, og derfor har Roskilde Brandvæsen i en periode været nødt til at indstille dele af sin kørsel – og i stedet trække på lokale vognmænd og taxaer. Det har givet en del gener for brugerne, hvilket brandvæsenet beklager.

Når brandvæsenets chauffører har modtaget deres førekort, ændres hele kørselsplanlægningen, så chaufførerne overholder de generelle regler om køre- og hviletidsbestemmelser.

Annonce