Brandvæsen

Brandfolk er omfattet af regeringens nye respektpakke

”Det er uacceptabelt, at politibetjente, brandmænd, sygeplejersker og andre af fællesskabets repræsentanter bliver udsat for vold, trusler eller skældsord”. Det sagde justitsminister Søren Pind, da han onsdag præsenterede regeringens såkaldte respektpakke. Pakken indeholder 16 initiativer, der alle har fokus på at styrke respekten for det offentlige rum, offentlige myndigheder og personer i offentlig tjeneste.

Præhospital

Minister: Arbejdstilsynet skal ikke vurdere om døgnvagtsaftale overtrædes

Arbejdstilsynet har ikke kompetence til at vurdere, om den døgnvagtsaftale, som er indgået i forhold til BIOS, bliver overtrådt. Det slår beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen fast. I stedet er det parterne bag aftalen – Dansk Erhverv og 3F – som skal påse, at aftalen overholdes. Hvis der f.eks. er for mange døgnvagter i BIOS, så skal det ifølge ministeren håndteres i det fagretlige system.

Brandvæsen

Brandfolks påvirkning fra røg skal nu kortlægges

Forskere vil nu undersøge om danske brandfolk udsættes for helbredsskadende påvirkninger fra sod og skadelige partikler fra røg, både når de slukker brande, og når de er under uddannelse til røgdykkere. Den mulige helbredsrisiko ved brandslukning vil blive undersøgt ved at analysere prøver indsamlet fra op til 20 brandfolk og op til 80 værnepligtige.

Brandvæsen

Sammenbrud i forhandlinger om vagt i Beredskabsstyrelsen

Forhandlinger om de vagter, som gennemføres i Beredskabsstyrelsens operative del, er brudt sammen. Beredskabsstyrelsen og fagforeningerne havde ellers i længere tid forhandlet om en løsning, som kunne lovliggøre de nuværende vagtformer, men efter sammenbruddet i forhandlingerne skal vagterne i stedet omlægges, så de følger hviletidsreglerne.

Præhospital

Sygeplejersker på AMK-vagtcentral besvimer af stress

De sygeplejersker, som varetager den sundhedsfaglige visitation på AMK-vagtcentralen i Region Nordjylland, er så stressede, at flere er brudt sammen under deres vagt. Der meldes om sygeplejersker, der er besvimet af udmattelse under vagten og som hyppigt oplever at blive kaldt på job på fridage. Det fremgår af påbud fra Arbejdstilsynet.