Esbjerg vil reducere 1-minutsudrykningen

Brandstationen i Esbjerg

Fremover vil Esbjerg Kommunes 1-minutsudrykning efter alt at dømme blive reduceret med to mand i tidsrummet kl. 16-08. I stedet vil kommunens deltidsbrandfolk skulle bemande et af de to køretøjer på førsteudrykningen, der i dag udelukkende bemandes med fuldtidsbrandfolk. Ændringen giver en årlig besparelse på 1,5 mio. kr., men samtidig sikrer den, at deltidsbrandfolkene får mere erfaring og rutine – og at frafaldet blandt deltidsbrandfolkene kan reduceres.

Beredskabet i Esbjerg består i dag af tre slukningstog, hvor 1. slukningstogs autosprøjte og følgekøretøj (stigevogn eller tankvogn) døgnet rundt bemandes med en holdleder og fem brandfolk fra Falck i 1-minutsberedskab. 2. og 3. udrykning bemandes hver med en holdleder og fem brandfolk i 5-minuttersberedskab.

Sådan har det imidlertid ikke altid været, for frem til 2009 var 1-minutsberedskabet reduceret i tidsrummet kl. 16-08 på hverdage og i hele weekenden, hvor det kun bestod af en holdleder og tre brandfolk. Dermed bestod 1. udrykningen udover fuldtidsbrandfolkene også af to deltidsbrandfolk. Men i 2009 besluttede kommunen at lukke brandstationen i Esbjerg-forstaden Sædding på grund af problemer med at rekruttere deltidsbrandfolk, og for at kompensere for lukningen valgte man at opnormere 1-minutsudrykningen.

Frygter stor udskiftning blandt deltidsbrandfolkene

I mellemtiden har Esbjerg imidlertid taget en ny beredskabsstation i brug, og den er mere hensigtsmæssigt placeret i dækningsområdet. Samtidig er beredskabet blevet pålagt en besparelse på 800.000 kr. fra 2013, og derfor skal kommunalpolitikerne nu tage stilling til, om man skal vende tilbage til den gamle bemandingsmodel.

Udover udsigten til en besparelse, så vil fordelen ved en tilbagevenden til gamle model være, at deltidsbrandfolkene får mere udrykningserfaring og rutine, når de i aften- og nattetimerne på skift bemander 1. udrykningens følgekøretøjer. Den erfaring og rutine vurderes af beredskabet som ganske nødvendig af hensyn til brandfolkenes bemanding af 2. udrykning, som relativt sjældent er i brug.

Desuden skabes der med modellen større motivation blandt deltidsbrandfolkene, og det vil være med til at sikre fastholdelse i jobbet – og dermed på sigt også medvirke til lavere udgifter til rekruttering og uddannelse af nye brandfolk. Videreføres den nuværende model, frygter beredskabet, at konsekvensen vil være en stor udskiftning blandt deltidsbrandfolkene, hvilket vil betyde løbende og væsentlige udgifter til uddannelse af nyt mandskab, ligesom der går erfaring tabt.

Beredskabet: En god model

Beredskabet i Esbjerg mener, at den gamle bemandingsmodel også beredskabsmæssigt er en god model, fordi der fortsat døgnet rundt indenfor 1 minut vil afgå en autosprøjte, som medbringer ca. 2.000 liter vand og er bemandet med fire mand. Dermed kan førsteindsats og personredning effektivt påbegyndes ved ankomsten til brandstedet.

Følgekøretøjet vil i aften- og nattetimerne og i weekenden ankomme til skadestedet 2-3 minutter senere end i dag, men beredskabet mener, at det giver en minimal forringelse af selve førsteindsatsen, idet køretøjet vil være fremme på skadestedet, så snart indsatslederen har indsat autosprøjten, og derfor er klar til at kunne give følgekøretøjet en endelig ordre om indsættelse.

Beslutning træffes mandag

En tilbagevenden til den gamle bemandingsmodel er godkendt af Esbjergs beredskabskommission og et flertal i økonomiudvalget. Mandag skal byrådet så træffe den endelige beslutning.

Hvis byrådet er enig med økonomiudvalget, vil konsekvensen være, at brandslukningen i Esbjerg og Bramming skal sendes i et nyt udbud, da der vil være tale om en væsentlig ændring af den nuværende brandslukningskontrakt med Falck, som omfatter begge brandstationer. En førtidig opsigelse vil imidlertid ikke give problemer i forhold til Falck, da det i den nuværende kontrakt er aftalt, at kontrakten skal tages op til genforhandling, hvis der bygges en ny beredskabsstation.

Annonce