Køge, Solrød og Stevns går sammen om brandberedskabet

Byrådene i Køge, Solrød og Stevns kommuner har besluttet at indgå et samarbejde om beredskabet. Samarbejdet gælder fra 1. januar 2020, og det betyder at Køge Kommune fremover skal varetage den daglige ledelse og administration af beredskabet på tværs af de tre nabokommuner.

For Køge, Solrød og Stevns kommuner vil det nye samarbejde afløse Østsjællands Beredskab, som opløses ved årets udgang.

Køge Kommunes fremtidige opgaver for de tre kommuner vil omfatte den daglige ledelse og administration af beredskabet på tværs af kommunerne, herunder indsatsledelse, det forebyggende arbejde og brandsyn. De nuværende brandstationer i kommunerne fastholdes, og selve brandslukningsopgaven varetages fortsat af Falck.

De tre kommuner understreger, at der – i modsætning til det udskældte Østsjællands Beredskab – vil være tale om et samarbejde, der i høj grad bygger på tillid til hinanden og et fælles mål. Kommunerne har således en fælles beredskabskultur blandt medarbejderne, og kommunerne samarbejder allerede i dag om forskellige strategiske og operationelle forhold.

”Samarbejdet etableres efter længere tids drøftelser mellem de tre nabokommuner, som har været præget af en høj grad af gensidig tillid, og der er en fælles tro på, at det nye samarbejde samlet set vil betyde et endnu mere robust beredskab – både operationelt og i samarbejdet mellem de involverede kommuner”, lyder det fra kommunerne.

Tilfredse borgmestre

“For mig har det været altafgørende at få skabt en konstruktion, hvor vi sikrer, at borgerne får den samme hurtige hjælp og høje serviceniveau, når der er brug for det. Det glæder mig, at vi nu indgår en aftale med vores to nabokommuner mod nord og syd om beredskabet. Jeg er sikker på, at vi får skabt et godt og robust samarbejde, som er med til at sikre tryghed for borgerne i alle tre kommuner”, siger Marie Stærke, der er borgmester i Køge Kommune.

“Vi har i fællesskab fundet frem til en rigtig god løsning, hvor borgere og erhvervsdrivende i både Solrød, Køge og Stevns kommuner kan føle sig trygge og være helt sikre på at få den rette hjælp, hvis ulykken er ude. Vi glæder os over, at tingene nu er faldet på plads, og vi ser frem til et tæt og tillidsfuldt samarbejde med Køge og Stevns kommuner”, siger Niels Hörup, der er borgmester i Solrød Kommune.

“Det har været vigtigt for os at få skabt ro om beredskabsarbejdet, for det har både ansatte, frivillige og ikke mindst borgerne brug for. Den ro får vi nu i et tillidsfuldt samarbejde med Køge og Solrød. Jeg kan se tilbage på en meget positiv proces, hvor vi har afsøgt mulighederne, og nu er landet på en konstruktion, jeg er tryg ved”, siger Anette Mortensen, der er borgmester i Stevns Kommune.

Annonce