Brandvæsen

Beredskab fortsat i skudlinjen efter dødsbrand

Kritikken mod det bornholmske beredskab stiger efter dødsbranden i Aakirkeby. Ved branden måtte de lokale brandfolk anvende stiger fra tililende naboer, ligesom brandfolk måtte løbe fra brandstationen til brandstedet, fordi der ikke var plads i beredskabets nye HSE. Nu kritiseres Bornholms Brandvæsen for at have en dobbeltrolle, fordi brandvæsenet har stået for at vurdere indsatsen fra det beredskab, som brandvæsenet selv har dimensioneret. Samtidig tilbyder en lokal forretningsmand købe en autosprøjte til brandstationen i Aakirkeby, mens trusler om opsigelser fra store dele af øens brandfolk udløser et krisemøde med politikerne.

Brandvæsen

Brandfolk: Budgetanalysen er præget af manglende indblik i beredskabet

Deloittes meget omtalte budgetanalyse af beredskabet lyser langt væk af manglende indblik i – og manglende forståelse for – hvordan det danske beredskab virker. Det mener Landsklubben af Deltidsansatte Brandfolk, som dog også mener, at analysen indeholder nogle interessante elementer. Blandt andet betegner deltidsbrandfolkenes organisation det som en spændende tanke at lade beredskabet overgå til staten.

Brandvæsen

Brandfolk vil have minister på banen i dagpengesag

Arbejdsskadestyrelsen og A-kasserne fortolker dagpengereglerne efter forgodtbefindende, når de modregner deltidsbrandfolks faste honorar i dagpenge og efterløn. Det mener Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk, som nu har henvendt sig til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen med en opfordring om at ministeren indskærper reglerne over for myndighederne.

Brandvæsen

Debat: Holdledere kan varetage teknisk ledelse ved så godt som alle indsatser

Beredskabsstyrelsen har for nyligt givet udtryk for, at kommunerne ikke bør benytte deltidsansatte indsatsledere. Men styrelsens argument om, at viden og oplysninger går tabt, hvis indsatsledelsen ikke varetages af kommunale embedsmænd, er noget søgt, skriver formanden for Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk, Karsten Andersen, i dette debatindlæg, hvor han opfordrer Beredskabsstyrelsen til i stedte at fokusere på muligheden for at anvende holdledere som tekniske ledere – og dermed gøre op med mange års overflødig og kostbar brug af indsatsledere.

Brandvæsen

Ny overenskomst på vej til Falck-ansatte brandfolk

Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk og Falck er blevet enige om en ny to-årig overenskomst for de deltidsansatte brandfolk. Overenskomstresultatet er på niveau med reddernes nye overenskomst, og ifølge landsklubben har brandfolkene udvist mådehold og samfundshensyn med den nye overenskomst.

Brandvæsen

Brandfolk: Redderes bekymring er teoretisk og opfundet til lejligheden

Tidligere på ugen gav Falck-redderne udtryk for, at de er bekymrede for at de vil få skylden, hvis der sker fejl i forbindelse med brandfolks frigørelse af fastklemte. Men deltidsbrandfolkenes organisation undrer sig over udmeldingen fra redderne – brandfolkene mener, at redderne reaktion skyldes en frygt for, at den nye placering af frigørelsesopgaverne vil medføre, at der bliver nedlagt redderstillinger. 

Brandvæsen

Overvejer at trække opsigelser tilbage trods beslutning om udbud

Brandslukningen i Holstebro Kommune skal sendes i udbud, selvom 24 deltids­brandfolk har sagt op i protest. Det besluttede et flertal i Holstebro Byråd på et møde i aftes, og derfor mødes deltidsbrandfolkene i eftermid­dag for at diskutere, om opsigelserne står ved magt. Holstebro Kommune har taget skridt til en faglig sag mod brandfolkene, fordi en fælles opsigelse er i strid med overenskomsten. LFDB truer til gengæld med et sagsanlæg mod kommunen, fordi kommunen efter landsklubbens mening ikke har overholdt informationspligten.

Brandvæsen

Deltidsbrandmand har fået erstatning

Den deltidsbrandmand, der tidligere på ugen tabte en erstatningssag i Vestre Landsret, har fået udbetalt erstatning for såvel varigt mén som for erhvervsevnetab. Udbetalingen kommer fra den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, som Falck har tegnet. Den meget omtalte sag har alene drejet sig om, hvorvidt der også skulle betales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og erstatning for svie og smerte efter erstatningsansvarsloven, oplyser Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk (LFDB).