Brandvæsen

Brandfolk måtte hjælpe træklatrer med højdeskræk

Brandfolkene fra Nordsjællands Brandvæsen i Helsingør var lørdag aften på en lidt usædvanlig opgave. En ung mand havde nemlig taget imod en større udfordring, end han kunne magte, hvilket førte til, at han strandede i toppen af et højt træ ved Multiparken i Helsingør – og måtte reddes ned af brandvæsenet.

Brandvæsen

Nordsjællandsk ungdomsbrandkorps får penge til de næste fire års drift

Nordsjællands Ungdomsbrandkorps har fået bevilliget penge til at fortsætte projektet i fire år, og ungdomsbrandkorpset kan derfor ønske 12 nye deltagere velkomne til hold 2, der starter 2. april. De syv deltagere, der fuldførte hold 1, har desuden alle takket ja til at fortsætte som hjælpeinstruktører og rollemodeller for de nye deltagere, og dermed vil der være 19 unge i alderen 13-17 år fra Kokkedal, Nivå, Humlebæk og Fredensborg, som hver tirsdag skal lære at samarbejde om at slukke ildebrande.

Brandvæsen

Skatteregler forhindrer brandvæsener i at hjælpe med at tænde juletræer

Igen i år har SKAT’s regler givet problemer for brandvæsener, der gerne vil hjælpe med den traditionelle tænding af kommunens juletræ. Hvis brandvæsenets stige anvendes til at hjælpe julemanden eller borgmesteren op til træets top, skal det nemlig efter reglerne udløse en stor regning til brandvæsenet. Årsagen er, at brandkøretøjer er afgiftsfritagede – og derfor kun må anvendes til brand- og redningsopgaver. Anvendes en stigevogn til at tænde et juletræ, kan det i yderste konsekvens medføre, at der skal betales fuld afgift af køretøjet.

Brandvæsen

Påsatte brande blev dyre for Nordsjællands Brandvæsen

Sidste år havde Nordsjællands Brandvæsen 744 udrykninger mod 671 i 2010, og en del af forklaringen på den store stigning er, at der i 2011 har været mange påsatte brande. De 73 ekstra udrykninger har været dyre for det fælleskommunale brandvæsen, som brugte 418.000 kr. mere end ventet på udkaldsbetaling til brandfolkene. Derfor betegner brandvæsenet også årets underskud på 133.000 kr. som tilfredsstillende.

Brandvæsen

Deltidsbrandfolk i Helsingør får grøn bølge

Fra næste uge vil deltidsbrandfolkene fra Nordsjællands Brandvæsen i Helsingør kunne rykke hurtigere ud. Deltidsbrandfolkene udstyres nemlig med et Brobizz-lignende system, som gør det muligt at fjernstyre lysreguleringen i tre udvalgte lyskryds i Helsingør. Det nye system aktiveres, når der er modtaget en alarm, og derefter kan deltidsbrandfolkene i op til 10 minutter efter alarmtidspunktet sikre sig grøn bølge på vej til brandstationen.

Brandvæsen

Nordøstsjællandske brandvæsener vil arbejde sammen – og udvide

Fredag indviede Falck en ny brand- og redningsstation i Kokkedal, men hvis det står til Nordsjællands Brandvæsen og Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen, så skal den nye station fremover kun være en redningsstation. Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen vil nemlig gerne stå for brandslukningen i den sydlige del af den nye Fredensborg Kommune, og der arbejdes nu videre med et konkret forslag. De to fælleskommunale brandvæsener vil også på andre områder etablere et tættere samarbejde.