Brandvæsen

Projekt rekrutterer 80-100 brandfolk om året

Selv om usikkerheden om de nye beredskabsenheder gav udfordringer i 2015, så er projektet ”Bliv Brandmand Nu” en succes, der formidler 80-100 ansættelser af deltidsbrandfolk om året. De deltidsansatte og frivillige brandfolk er rygraden i det danske beredskab, og med en opgraderet hjemmeside vil ”Bliv Brandmand Nu”-projektet gøre det lettere for beredskaberne at lave rekrutteringskampagner.

Brandvæsen

Kommune til virksomheder: Støt op om deltidsbrandfolk

Der mangler deltidsbrandfolk, og derfor er det vigtigt, at arbejdsgiverne støtter medarbejdere, som ønsker at blive brandfolk. Sådan lyder opfordringen fra Struer Kommune, der understreger, at brandvæsenets samfundsvigtige opgaver kun kan løses af deltidsansatte, hvis der er tilstrækkeligt mange virksomheder, som vil lade deres ansatte forlade arbejdspladsen, når det brænder.

Brandvæsen

Brandmandsjobbet skal integreres i kommunale stillinger

Skolepedel og brandmand i ét. Det kan måske blive et af fremtidens jobopslag i Ikast-Brande Kommune. Det bliver nemlig sværere og sværere at finde deltidsbrandfolk, og det får nu landets beredskabschefer til at tænke i alternative baner. En mulighed er nye kommunale jobkombinationer, hvor det at være deltidsbrandmand er en integreret del af stillingen.

Brandvæsen

Tillidsmand: Lønnen til deltidsbrandfolk er for lav

Trods flere års kampagner mangler der stadig deltidsbrandfolk på mange brandstationer. En af forklaringerne er, at lønnen for at være på vagt er for lav, mener Jan Møller Nielsen, der er fællestillidsrepræsentant for 150 deltidsbrandfolk på Djursland. Tillidsmanden mener ikke, at den kompensation, som brandfolkene får, modsvarer ikke den tid, de bruger på arbejdet.

Brandvæsen

Kampagne skaffer flere bløde brandfolk

Den landsdækkende kampagne ”Bliv Brandmand Nu”, der hjælper brandvæsenerne med at skaffe deltidsbrandfolk, er blevet en succes. De lokale kampagner er i stigende grad rettet mod de mere bløde hænder som skolelærere, sygeplejersker og personale på plejehjem, og det har betydet, at der nu kun mangler omkring 75 deltidsbrandfolk på landsplan – mod dobbelt så mange for halvandet år siden.

Brandvæsen

Hvervekampagne gav bonus – brandfolk på venteliste

For første gang i flere år oplever Falck-stationen i Nykøbing Mors en stigende interesse for at blive deltidsbrandmand. I øjeblikket er stationen nemlig fuldt bemandet med 29 deltidsbrandfolk – og stationen har endda måttet sætte interesserede på venteliste. Interessen skyldes ikke mindst en hvervekampagne i foråret, hvor omkring 600 husstande nær brandstationen fik en folder i postkassen.

Google Streetview
Brandvæsen

Mangel på brandfolk giver farlige situationer

I Midtdjurs-området kan den store mangel på brandfolk skabe farlige situationer ved eksempelvis husbrande. Den lokale autosprøjte kan nemlig jævnligt kun bemandes med så få folk, at brandfolkene må vente på hjælp fra en fjerntliggende brandstation. “Risikoen for en alvorlig brandulykke er reel. Eksempelvis kræver det et hold på seks brandfolk for at sende røgdykkere ind i et brændende hus. Men på vores første brandbil er der nogle gange kun tre brandmænd”, forklarer tillidsmand og brandmand Mikael Hauerslev fra Kolind Brandvæsen.