Brandvæsen

Uenighed mellem politi og brandvæsen stopper kørselsopgaver

I denne uge er det lokale vognmænd og taxaer, som har varetaget Roskilde Brandvæsens kørsler med ældre og skolebørn. Det skyldes en uenighed mellem Roskilde Brandvæsen og politiet, som blev udløst, da en af brandvæsenets busser blev stoppet under en kontrol. Her fik chaufføren en bøde på 4.000 kr. for ikke at have de nødvendige papirer, men fortolkningen af reglerne på området har vist sig at være vanskelig.

Præhospital

Vognmænd: Brandvæsens kontrolbud er forfejlede og dyre

De seneste år har Roskilde Brandvæsen efter offentlige udbud vundet flere kørselsopgaver, men Danske Busvognmænd og Kjøbenhavns Vognmandslaug har stillet spørgsmålstegn ved, om alt gik rigtigt til. Efter at brandvæsenets 2013-regnskab viser et underskud på 1,4 mio. kr. på kørselsopgaver betegner vognmændene nu kontrolbuddene som forfejlede og dyre.

Præhospital

Roskilde Brandvæsen dumpede ikke prisen

Der var ikke tale om dumping, da Roskilde Brandvæsen efter et udbud fik kontrakt på flere forskellige kørselsopgaver i Roskilde Kommune. Det er konklusionen i en revisionsrapport, der dog også konstaterer, at brandvæsenet på et punkt ikke har levet op til reglerne for udarbejdelse af kontrolbud – men at denne fejl ikke påvirkede resultatet af udbuddet.

Præhospital

Falck har taget over i Roskilde

Ambulancekørslen i Roskilde og Lejre kommuner varetages nu af Falck, der har etableret tre stationer i det nye dækningsområde. De ene af stationerne er overtaget fra Roskilde Brandvæsen, mens Falck har etableret en ny station i Roskilde, hvor der ud over ambulancekørsel også skal udføres andre Falck-opgaver.