Præhospital

Falck mister 20 % af sin svenske ambulancekørsel

I forrige uge tabte Falck det seneste ambulanceudbud i Sverige til Samariten, og nu er der flere dårlige nyheder til Falcks svenske datterselskab. To af de sygehusområder, som Falck i dag udfører ambulancekørsel for, har nemlig besluttet at hjemtage opgaven, og dermed mister Falck i Sverige omkring 20 % af sin omsætning på ambulanceområdet.

Præhospital

Samariten slog Falck i Sverige

Falck havde afgivet det dyreste tilbud, da den svenske Region Värmland i sidste uge besluttede, hvem der skulle tildeles en mellemstor ambulancekontrakt. Det billigste tilbud kom fra Falcks kortvarige konkurrent på det danske marked, Samariten, mens det lokale brandvæsen, der har stået for ambulancekørslen i 62 år, kun var en anelse billigere end Falck og dermed mistede opgaven.

Præhospital

Falck skal drive lægevagten i Skåne

Fra 2012 og fire år frem bliver det Falck, som skal drive lægevagt i Region Skåne. Dermed bliver det læger fra Falck, der skal udføre regionens ca. 13.000 akutte hjemmebesøg om året, ligesom der årligt skal gennemføres ca. 10.000 telefoniske konsultationer, hvor kommunernes hjemmesygeplejersker kontakter lægevagten. Hjemmebesøgene vedrører især tilfælde, hvor ældre, kronisk syge og børn har infektioner eller behov for smertebehandling, men hvert fjerde hjemmebesøg sker ved dødsfald i hjemmet, hvor vagtlægen formelt skal konstatere, at døden er indtrådt.

Præhospital

Sveriges næststørste ambulanceoperatør afskaffer døgnvagten

I løbet af efteråret vil det være slut med døgnvagt som vagtform hos Sveriges næststørste ambulanceoperatør, Sirius Humanum, der blandt andet står for størstedelen af ambulancekørslen i Skåne. Sirius Humanum har den seneste tid mistet mange ambulancesygeplejersker, som ikke vil arbejde på døgnvagt, og selskabet konkluderer nu selv, at døgnvagt påvirker både patientsikkerheden, arbejdsmiljøet og medarbejdernes sikkerhed negativt – og derfor overgår selskabet nu til effektive vagter.

Brandvæsen

Sverige: Antallet af heltidsbrandfolk er styrtdykket

I Sverige har man haft tradition for at have flere heltidsbrandstationer end i Danmark, og i den danske debat om problemerne med at rekruttere deltidsbrandfolk er det ofte blevet fremført, at manglen på deltidsbrandfolk kan føre til, at der også i Danmark bliver flere heltidsbrandstationer. Men faktisk er udviklingen i Sverige gået i den stik modsatte retning – de seneste år er antallet af heltidsbrandfolk faldet med over 1.200, hvilket svarer til, at hver femte stilling er forsvundet.

Præhospital

Sverige: Sygeplejerske på 112 tiltales for uagtsomt manddrab

En sygeplejerske fra svenske SOS Alarms 112-alarmcentral i Stockholm bliver nu tiltalt for uagtsomt manddrab. Det sker, efter at han afviste at sende en ambulance til en 23-årig mand, selv om han havde åndedrætsproblemer og mistede bevidstheden flere gange under 112-opkaldet. Han blev samme dag fundet død. Sygeplejersken var ansat på alarmcentralen i et år, og i løbet af det år fik SOS Alarm tre klager over hans håndtering af konkrete 112-opkald.

Præhospital

Ingen problemer med medicin i udenlandske ambulancer

I oktober skrev flere medier, at et dansk-svensk beredskabssamarbejde var i strid med lovgivningen. HS og Region Skåne havde indgået en aftale om gensidig ambulanceassistance ved større ulykker og katastrofer, men angiveligt ville der være tale om ulovlig medicin-import, hvis svenske ambulancer kørte til Danmark med svensk medicin i bårerummet. Men nu afviser indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at der er et problem – loven tager nemlig udtrykkeligt højde for den type situationer. Ministeren vil dog præcisere lovteksten, så det tydeligt fremgår, at ikke kun læger men også ambulancepersonale kan anvende medicin fra udlandet.

Præhospital

Ambulancer med ulovlig medicin

Den nye beredskabsaftale mellem Københavns Amt, Hovedstadens Sygehusfællesskab og Region Skåne om gensidig hjælp ved større ulykker og katastrofer betyder, at ambulancerne fra både Danmark og Sverige vil bryde loven hver eneste gang, de kører over Øresund. Begge landes ambulancer medfører nemlig medicin, der kun er tilladt i deres hjemlande, og så er der tale om ulovlig medicin-import.

Brandvæsen

Fredag den 13. giver ikke ekstra udrykninger

Efter gammel overtro bliver det en særdeles uheldig dag, når den 13. i måneden falder på en fredag. Men sker der rent faktisk flere ulykker fredag den 13.? Den øverste svenske beredskabsmyndighed, Räddningsverket, har studeret statistikken for brandudrykninger på almindelige hverdage og almindelige fredage – og sammenlignet med fredag den 13. Og konklusionen er klar: Fredag den 13. er ikke mere uheldig end alle andre fredage – måske lige med undtagelse af automatiske brandalarmeringsanlæg, der har en tendens til at udløse flere blinde alarmer fredag den 13.

Præhospital

Ambulancepersonale har posttraumatisk stress

Ambulancepersonale har mere posttraumatisk stress end vietnamveteraner. Det viser en svensk undersøgelse, skriver fagbladet Sygeplejersken. En undersøgelse foretaget af sygeplejerske Anders Jonsson, som i dag er universitetsadjunkt og forsker, viser, at hver femte af alt ambulancepersonale i Västra Götaland opfyldte kriterierne for posttraumatisk stress.