Præhospital

Hjemmesygeplejerskers udrykninger koster 7.000 kr. pr. tur

Den nye udrykningsordning i Varde Kommune, hvor hjemmesygeplejersker indgår i det præhospitale beredskab, har haft væsentligt færre udrykninger end ventet, og det gør også, at omkostningerne pr. tur ligger mærkbart over det forventede. I ordningens første fem måneder har hver tur således kostet næsten 7.000 kr., men en gennemgang af sygeplejerskernes indsatsjournaler viser samtidig, at der ofte er brug for deres indsats: Ved 33 procent af udrykningerne ydes der en egentlig behandling.

Præhospital

Undersøgelse: Kaos i det vestjyske beredskab

Ambulancelæger, der vælger ikke at rykke ud til hjertestop, hvis patienterne er gamle, og som muligvis overtræder reglerne om journalføring, ikke kan finde ud af at starte lægebilerne og måske med vilje kører langsomt for ikke at komme først frem til skadestedet. Sygeplejersker, der fejlvurderer patienternes tilstand og går i panik, hvis der er mange tilskadekomne. Frustration, forvirring og uklarhed om ansvarsforholdene. Det er blot dele af den kritik, som fremføres i en ny undersøgelse af det præhospitale beredskab i Vestjylland – en undersøgelse, som tyder på, at der hersker noget nær kaos i beredskabet, og at det kan have kostet liv.

Præhospital

Debat: Udviklingen i organiseringen af den præhospitale indsats er uholdbar

Den nuværende udvikling i organiseringen af det præhospitale beredskab i Region Midtjylland er uholdbar. Det mener Else Kayser, som er formand for Dansk Sygeplejeråds Kreds Midtjylland. I dette åbne brev til regionspolitikerne foreslår hun, at der i regionens yderområder placeres sygeplejerskebemandede akutbiler. Samtidig bebuder hun, at sygeplejerskerne i løbet af sommerferien vil udarbejde et oplæg om det præhospitale beredskab til regionspolitikerne.

Præhospital

Hjemmesygeplejersker har responstid på 5 minutter

I et halvt år har hjemmesygeplejerskerne i Varde Kommune været en del af det præhospitale beredskab i Region Syddanmark, og både i kommunen og regionen er der stor tilfredshed med ordningen, som i første omgang er et to-årigt forsøg. Statistikken viser, at sygeplejerskerne har en gennemsnitlig responstid på 5 minutter, og på de 42 udrykning, som er gennemført, er sygeplejerskerne kun i et enkelt tilfælde nået senere frem end ambulancen.

Præhospital

Flertal for at stoppe med sygeplejerskebemanding af akutbil

Der tegner sig et politisk flertal for at stoppe med at anvende anæstesisygeplejersker på akutbilen i Thisted, når den nuværende forsøgsperiode stopper den 1. juli 2012. På baggrund af den meget omtalte evaluering af forsøget har Region Nordjyllands forretningsudvalg indstillet til regionsrådet, at forsøgsordningen stoppes permanent, og alt tyder på, at regionsrådet på sit møde i dag vælger at følge indstillingen.

Præhospital

Debat: Paramedicinere er et værdifuldt præhospitalt værktøj

Den nye evalueringsrapport om Region Nordjyllands akutbil i Thisted viser, at paramedicinere er et værdifuldt præhospitalt værktøj, og at anæstesisygeplejersker som samtidigt supplement til paramedicinere ikke giver nogen synergi i behandlingen af patienten. Det skriver formanden for Dansk Paramedicinsk Selskab, Morten Kelsen, i dette debatindlæg.

Præhospital

Reddere: Sygeplejersker har selv sagt fra

Dansk Sygeplejeråd har kritiseret præmisserne i den nye evaluering af akutbilen i Thisted, hvor det ifølge sygeplejerskerne blandt andet har været paramedicinernes rutiner, der har præget håndtering af patient og skadested i den forsøgsperiode, hvor både paramediciner og anæstesisygeplejerske har bemandet akutbilen. Men i flere tilfælde er det anæstesisygeplejerskerne selv, der har sagt fra over for at anvende det specielle udstyr, der findes til observation og overvågning af patienterne præhospitalt. Det oplyser Reddernes Udviklingssekretariat, der dog anerkender, at sygeplejerskerne har en god uddannelse med kompetencer indenfor diagnosticering og medicinering.

Præhospital

Sygeplejersker betegner evaluering af akutbil som lødig men problematisk

Den nye evaluering af den paramediciner- og sygeplejerskebemandede akutbil i Thisted er grundlæggende lødig. Der anerkender Dansk Sygeplejeråd (DSR), som dog også mener, at der er problemer med præmisserne, som fører til, at sygeplejerskernes effekt ikke slår igennem i evalueringen. Derfor vil sygeplejerskerne have regionspolitikerne til at bevare sygeplejerskebemandingen i Thisted – i hvert fald indtil endnu en analyse er klar.

Præhospital

Vil stadig arbejde for flere sygeplejersker i akutbilerne

Selv om en ny undersøgelse har vist, at effekten af at bemande akutbiler med anæstesisygeplejersker er meget begrænset, når det sammenlignes med paramedicinerbemanding, vil Dansk Sygeplejeråd fortsat arbejde for at få regionerne til at bruge sygeplejersker i akutbilerne. Sygeplejerskerne giver nemlig høj sundhedsfaglig kvalitet og god økonomi, mener fagforeningen.