Præhospital

Ny rapport: Sygeplejersker tilfører kun i begrænset omfang kvalitet til beredskabet

Brug af anæstesisygeplejersker i akutbiler, som også bemandes med paramedicinere, tilfører kun i begrænset omfang yderligere kvalitet til det akutte beredskab. Det viser en ny evaluering af et forsøg i Region Nordjylland, hvor anæstesisygeplejersker har deltaget i udrykninger sammen med paramedicinere. Anæstesisygeplejerskerne og paramedicinernes kompetencer overlapper i vid udstrækning hinanden. Derfor vil det i langt de fleste tilfælde være tilstrækkeligt, hvis en af de to faggrupper er repræsenteret under udrykning, konkluderer evalueringen, der også slår fast, at indførelsen af paramedicinere har givet højere kvalitet i beredskabet.

Præhospital

Sygeplejerskebil kan gratis ændres til lægebil

Det vil være gratis for skatteyderne, hvis den sygeplejerskebemandede akutbil i Herning nedlægges og erstattes af en lægebil, der bemandes med en redder og en anæstesilæge. Den nye lægebil vil komme til at koste ca. 7,8 mio. kr. om året, og hvis politikerne vælger den model, skal der snarest gennemføres et større udbud, som i alt vil omfatte tre akutlægebiler og en akutbil.

Præhospital

Debat: Ønsker anæstesisygeplejersker i alle akutbiler

Den bedste og billigste præhospitale løsningsmodel i Vestjylland er anæstesisygeplejersker i alle akutbiler med anæstesilægebackup – understøttet af lægehelikopteren. Det vil være en både fagligt og økonomisk forsvarlig løsning, skriver anæstesisygeplejerskerne i det præhospitale team på hospitalerne i Herning, Holstebro og Viborg i dette åbne brev til regionsrådet i Region Midtjylland.

Præhospital

Sygeplejerskebemandet akutbil i Herning er på vej mod nedlæggelse

Den seneste tids kritik af det præhospitale beredskab i Vestjylland ser nu ud til at få konsekvenser. Regionspolitikerne ønsker, at den nuværende model, hvor lægebilen i Herning bemandes med en læge, som også har opgaver på det lokale hospital, opgives, og at der i stedet etableres en traditionel lægebilsordning. Samtidig skal den nuværende akutbil, som bemandes med en anæstesisygeplejerske, nedlægges.

Præhospital

Hjemmesygeplejersker er klar til 112-udrykninger

De nødvendige aftaler mellem Varde Kommune og Dansk Sygeplejeråd er nu på plads, og mandag indvies det nye beredskab, der består af syv af Varde Kommunes hjemmesygeplejebiler, som indgår i det præhospitale beredskab i Region Syddanmark. I de næste to år skal sygeplejerskerne som et forsøg rykke ud som førstehjælpere i områder, hvor ambulancerne har lang responstid.

Præhospital

Forsøg med sygeplejerskebemandet paramedicinerbil forlænges

Et forsøg med at lade en anæstesisygeplejerske rykke ud sammen med en paramediciner i Thy-Mors-området bliver nu forlænget med et halvt år, således at det først afsluttes i sommeren 2012. Flere måneder inden forsøget slutter, vil der dog foreligge en evalueringsrapport fra Dansk Sundheds Institut – en evalueringsrapport, som bliver den første større undersøgelse af, om det er hensigtsmæssigt, at anæstesisygeplejersker indgår i det præhospitale akutberedskab.

Præhospital

Stadig opstartsproblemer for to nye præhospitale ordninger

Det kniber fortsat gevaldigt med opstarten af to nye præhospitale tiltag i Region Syddanmark. Den nye akutlægebil i Sønderborg skulle være startet den 1. oktober, men de lokale læger er ikke interesserede i at bemande den – og derfor er opstarten nu blevet udskudt til 1. november, hvor regionen håber, at lægebilen i det mindste vil kunne bemandes i nogle dage om ugen. Heller ikke ordningen med at lade hjemmesygeplejersker indgå i beredskabet i Varde Kommune er startet op, men her er der håb om, at en uenighed med Dansk Sygeplejeråd, der blokerer for ordningen, kan afklares i næste uge.

Præhospital

Sygeplejeråd: Hjemmesygeplejerskers udrykningsordning giver falsk tryghed

Hjemmesygeplejersker er dygtige til at tage sig af kronisk syge samt folk, der er blevet udskrevet fra sygehuset. Men de er ikke klædt på til akutopgaver, og derfor kan den nye udrykningsordning i Varde, hvor hjemmesygeplejerskerne rykker ud til 112-alarmer, skabe falsk tryghed. Det mener Dansk Sygeplejeråd, som også fastholder, at udrykningsordningen ikke kan starte endnu, fordi der ikke er indgået de nødvendige aftaler.

Præhospital

Sygeplejersker: Øget brug af paramedicinere vil koste menneskeliv

Region Sjælland har som led i en ny struktur på det præhospitale område planer om at erstatte anæstesisygeplejersker og anæstesilæger med paramedicinere, når der skal sættes ind med livreddende behandling uden for hospitalet. Men Dansk Sygeplejeråds sjællandske kreds og de anæstesisygeplejersker, der i dag bemander akutbilen i Nykøbing Sjælland, vurderer, at det vil koste menneskeliv og gøre den efterfølgende behandling på sygehusene dyrere og mere vanskelig.