Kommune vil have ambulancer flyttet fra Tårnby til St. Magleby

Den 1. februar 2016 træder nye ambulancekontrakter i kraft i Region Hovedstaden, og i den forbindelse overtager Københavns Brandvæsen ambulancekørslen på Amager fra Falck. Men fra årsskiftet indgår både Dragør og Københavns kommuner i det nye Hovedstadens Beredskab, og i Dragør vil man arbejde for, at det fælles beredskab placerer ambulancerne i St. Magleby i stedet for som i dag i Tårnby.

Ambulancekontrakten er vundet af Københavns Brandvæsen, men en måned før den træder i kraft, bliver Københavns Brandvæsen en del af Hovedstadens Beredskab. Det gælder også Dragør Brandvæsen, hvilket har fået De Konservative i Dragør byråd til at stille forslag om, at de ambulancer, som dækker Amager, flytter placering.

I dag har Sydamagers ambulancer base hos Falck på Løjtegaardsvej i Tårnby, men når Hovedstadens Beredskab overtager ambulancekørslen, skal der findes en ny placering. Og her foreslår De Konservative, at Dragør tilbyder sig som samarbejdskommune, således at ambulancerne flyttes fra Tårnby til St. Magleby i Dragør Kommune. Tårnby Kommune har valgt at stå uden for Hovedstadens Beredskab og har således ikke indflydelse på beslutningerne i det fælles beredskab.

Et bredt flertal i byrådets i Dragør har i første omgang besluttet, at den kommunale forvaltning nu skal undersøge mulighederne for, at Hovedstadens Beredskab placerer ambulancerne i St. Magleby. Derefter skal sagen atter behandles politisk.

Annonce