Kritik af regions behandling af vagtcentralpersonale

Forud for hvert møde i regionsrådet i Region Hovedstaden er der spørgetid, og ved mandagens møde benyttede tillidsmanden på Falcks vagtcentral i Smørum spørgetiden til at spørge, hvorfor Region Hovedstaden skulle være bedre end til at drive vagtcentral end Falck og de kommunale brandvæsener. Men tillidsmanden fik ikke noget svar – og fik i stedet besked på at forlade lokalet. Det udløser nu kritik fra regionsrådets næstformand og andre medlemmer af rådet.

Blandt sagerne på den lukkede dagsorden ved seneste regionsrådsmøde i Region Hovedstaden var planerne om at hjemtage vagtcentralopgaverne indenfor den regionale ambulancetjeneste – opgaver, der i dag varetages af Falck og de kommunale brandvæsener i København og Gentofte.

Derfor benytte tillidsmand Lone Clement fra Falcks regionale vagtcentral i Smørum muligheden for at stille et spørgsmål til regionsrådet. “Hvorfor er Region Hovedstaden bedre til at løse opgaven med at drive en vagtcentral end dem, der har taget sig af opgaven gennem årtier?”, lød Lone Clements spørgsmål ifølge Frederiksborg Amts Avis. Det fremgår af regionsrådets regler for spørgetiden, at hvis der stilles spørgsmål til sager, som står på mødets dagsorden, så besvares ikke med det samme, men under sagens behandling. Derfor måtte Lone Clement sammen med tre andre fra HK Privat vente i halvanden time og høre på behandlingen af 21 andre sager, for eksempel om regionens mediestrategi, indberetning til depotrådet og om kloakrenovering på Hillerød Sygehus, inden man nåede til dagsordenens punkt 22, som omhandlede hjemtagningen af vagtcentralen i Region Hovedstaden.

Men Lone Clements spørgsmål blev ikke besvaret. Regionrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S) nøjedes med at henvise til en redegørelse, som var svar på de skriftlige spørgsmål, som Lone Clement og HK Privat på forhånd havde fremsendt.

Og så gik der ellers drama i sagen, beretter Frederiksborg Amts Avis. Vibeke Storm Rasmussen lukkede dagsordenpunktet, og da oppositionen gjorde opmærksom på det manglende svar og henviste til forretningsordenen, fastholdt hun, at punktet var lukket, og at spørgeren godt kunne forlade salen. “Jeg blev siddende og sagde, at vi ikke havde fået svar, men hun sagde bare: Punktet er lukket, I skal ud. Ud, gå, slut”, fortalte en noget rystet Lone Clement efter mødet. “Det var så hårene rejste sig, det var ubehøvlet, og det er fuldstændig useriøst på den måde at bruge vores tid på ingenting”, tilføjede hun.

Benedikte Kjær (K), der er næstformand for Region Hovedstaden, mener at Lone Clement fik en rigtig dårlig behandling. “Det var en trist oplevelse. Vi har ellers i regionen lagt meget op til åbenhed og at vi skal styrke det regionale demokrati. Her er så nogle mennesker der brænder for en sag og stiller et spørgsmål, og så bliver de fejet af på den måde. Det er ikke værdigt. De pågældende fire mennesker er taget op for at stille et spørgsmål. Det gør de så i spørgetiden, hvor de får at vide, at de vil få et svar, når sagen kommer til behandling som punkt nummer 22 på dagsordenen. De venter så i halvanden time, og så får de alligevel ikke noget svar. Det er ikke rimeligt, og vi vil tage sagen op på næste regionrådsmøde”, siger Benedikte Kjær.

Sophie Løhde (V) mener det er direkte mangel på respekt for demokratiet. “Det er dybt pinligt for regionrådsformanden. Og det tyder på, at man omkring vagtcentralerne sidder med en usædvanlig dårlig sag. Man affærdger de her mennesker og nærmest smider dem ud af salen. Det er det mest arrogante jeg har oplevet i min politiske karriere”, siger Sophie Løhde til Frederiksborg Amts Avis.

Annonce