Midtjylland får ni nye korps med 112-akuthjælpere

Hjælpen skal hurtigt frem, når en borger rammes af hjertestop. Derfor foreslår Region Midtjyllands særlige hospitalsudvalg, at regionen får yderligere ni korps med 112-akuthjælpere. Region Midtjylland har allerede 16 med frivillige akuthjælpere, og det er der rigtig gode erfaringer med.

”Jeg er meget glad for udvalgets beslutning. Vi har et godt beredskab med ambulancer, akutlægebiler og helikopter. Men der vil altid være steder, hvor det tager længere tid for ambulancen at nå ud. Her er 112-førstehjælperne en ekstra tryghed. Og der er vel at mærke ikke tale om falsk tryghed, men en indsats der har stor betydning ved hjertestop, hvor en hurtig indsats er afgørende”, siger formanden for hospitalsudvalget, Anders Kühnau (S).

112-akuthjælperkorpsene består af borgere, der har en uddannelse i førstehjælp. De stiller sig til rådighed for at blive tilkaldt via telefonen, når mandskabet på AMK-vagtcentralen kan se, at der er brug for deres indsats.

”Vores hidtidige erfaring viser, at der er stor interesse for på den måde at hjælpe sine medborgere. Så vi regner også med, at vi kan finde deltagere til de ni nye korps”, siger Anders Kühnau. Han fortæller, at han har været i dialog med Hjerteforeningen, som gennem et stykke tid har efterspurgt flere frivillige korps.

Hospitalsudvalget er et underudvalg i Region Midtjylland. Tirsdag behandler forretningsudvalget forslaget, men det er først regionsrådet, der kan tage den endelige beslutning. Efter planen behandler Regionsrådet forslaget den 25. juni 2014.

Annonce