Minister kritiserer det præhospitale beredskab i Nordjylland

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V)

Der er gevaldige udfordringer, og der er rum for forbedring. Sådan karakteriserer sundhedsminister Ellen Trane Nørby det præhospitale beredskab i Region Nordjylland. Ministeren giver udtryk for, at hun er bekymret for, at den nordjyske region er dårligere til at drive det præhospitale beredskab end de øvrige regioner, og derfor overvejer hun nu, om midlerne til beredskabet skal tildeles i særlige puljer – og ikke som et generelt bloktilskud.

Det er overvejelser om at nedlægge Region Nordjyllands akutlægebil i Hjørring, som for nyligt udløste en debat i Folketingssalen. Akutlægebilen, der dækker Vendsyssel, har været finansieret gennem særlige puljemidler fra staten, men nu udløber puljen – og så er der udsigt til, at Region Nordjylland ikke vil videreføre akutlægebilen.

Det fik det socialdemokratiske folketingsmedlem Rasmus Prehn til at rette kritik mod regeringen. Han mener nemlig, at akutlægebilen i sin tid blev indsat som kompensation for, at Vendsyssel har dårlig dækning fra den nye lægehelikoptertjeneste, hvor den nærmeste helikopter har base i Skive.

”Når det er sådan, at man har lavet et beredskab bestående af særlige lægehelikoptere, der skal kunne nå ud, også de steder, hvor det ellers er svært at nå ud, og man så vælger ikke at placere nogen i Nordjylland, men den tætteste i Skive, så er der brug for, at de bliver kompenseret, at de får noget andet, sådan at de ikke kommer til at opleve, at de, fordi de bor i Nordjylland, skal have en ringere behandling end andre steder”, sagde Rasmus Prehn.

Minister: Regionernes eget ansvar

”Det er grundlæggende regionernes ansvar at sikre det præhospitale og dermed også sikre trygheden for borgerne, også i Region Nordjylland, hvor man har gevaldige udfordringer på det præhospitale område, og hvor det jo også er en politisk opgave at prioritere det. Det har vi understøttet fra statsligt hold med puljemidler ad to omgange. Derudover har regionerne i forbindelse med økonomiaftalen her i foråret fået tilført 0,5 mia. kr. ekstra, heraf er de 50 mio. kr. gået til Region Nordjylland. Det er frie midler, som ikke har været bundet op på andre initiativer, og hvor der også har ligget, at man ud fra de midler, som var frie midler – i modsætning til, hvad det nogle gange tidligere har været – skulle løfte bl.a. den præhospitale indsats”, lød svaret fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby. ”Generelt er der på det præhospitale område rum for forbedring i Nordjylland. Det kan vi se på de seneste tal”, sagde ministeren videre.

”Kan ministeren ikke forstå, at folk i Vendsyssel synes, det er noget mærkeligt noget, altså at fordi man har valgt at bosætte sig i Vendsyssel, så skal man behandles ringere end folk i f.eks. Midtjylland, hvor de har en lægehelikopter tæt på? Er det ikke et mærkeligt signal at sende, at man sidder her på Slotsholmen og beslutter sig for, at bare fordi folk bor i Vendsyssel, så skal de lige have lidt mindre? Jeg tror da, at folk i Vendsyssel har meget, meget svært ved at forstå, hvorfor deres liv er mindre værd end f.eks. folks, der bor i Midtjylland”, lød spørgsmålet herefter fra Rasmus Prehn.

”Jeg forstår godt, hvis man sidder i Vendsyssel og undrer sig over, at Region Nordjylland, som lige har fået 50 mio. kr. i frie midler, som de også skal disponere på det præhospitale område, så vælger at gidsle borgerne i Vendsysselområdet i forhold til en politisk diskussion i stedet for at løfte det ansvar, de har som regionsråd i forhold til at sikre en tryghed for borgerne. Det kan jeg godt forstå hvis man sidder og undrer sig over”, svarede ministeren – og fortsatte:

”Region Nordjylland skrev selv i sin ansøgning tilbage i 2013, da man fik de her puljemidler, at man selv ville overtage finansieringsansvaret, når puljemidlerne løb ud. Tilsvarende har vi haft et tilskud til lægebilen på Bornholm, som Region Hovedstaden har overtaget. Så jeg synes egentlig, at det må undre os som borgere, at Region Hovedstaden godt kan løfte et ansvar og skabe tryghed på Bornholm, men at Region Nordjylland ikke vil løfte det ansvar, de har påtaget sig, og skabe tryghed i Vendsyssel”.

Dårligere end de øvrige regioner

Derefter skærpede ministeren sin kritik af det nordjyske beredskab:

”Når man ikke selv kan finde ud af at løfte den her virkelig vigtige opgave for også at skabe tryghed og sikre det præhospitale, så har jeg jo taget ad notam, at det kan man ikke klare i Nordjylland. Så fremover skal det udmøntes som puljer. Det er jo selvfølgelig det principielle, som også hænger sammen med, at vi da ikke kan leve med, at der er borgere i landet, der oplever, at deres regionsråd ikke tager det præhospitale lige så seriøst, som de burde. Min bekymring går bredt set på Region Nordjylland, hvor vi kan se, at vi har færrest udrykninger inden for de 15 minutter i forhold til de fem andre regioner. Derfor er der jo en grundlæggende udfordring i forhold til at skabe tryghed for borgerne og understøtte den præhospitale indsats i Region Nordjylland. Det optager mig rigtig meget, og det er jo klart, at det er noget, jeg kommer til at følge. For nordjyderne kan ikke være tjent med, at deres region er dårligere til at løfte den her opgave, end de fire andre regioner er”.

Annonce