Region vil afskaffe en række responstidsmål

Foto: Region Midtjylland

Det skal være slut med detaljerede målsætninger for ambulancernes responstider i Region Midtjylland. Fremover skal der kun være ét servicemål for henholdsvis A- og B-kørsler, og særligt for B-kørslerne benytter regionen lejligheden til at svække servicemålet mærkbart. Desuden skal det være helt slut med politisk fastsatte servicemål for C- og D-kørsler. Her kan embedsmændene i regionen fremover selv fastsætte servicemålene.

Region Midtjylland lægger ikke skjul på, at ændringen af servicemålene på det præhospitale område skyldes, at de nuværende servicemål er under pres på grund af et stigende antal kørsler samt mangel på ambulancereddere.

Derfor skal det være slut med detaljerede servicemål for, hvor stor en andel af A-kørslerne, som skal være fremme indenfor henholdsvis 10, 15 og 20 minutter. Fremover vil målet alene være, at 92 pct. af ambulancerne er fremme indenfor 15 minutter. For B-kørslerne afskaffes de nuværende servicemål for ankomst indenfor 15 og 20 minutter, og her gennemføres der en mærkbar svækkelse af servicemålet, idet målepunktet rykkes helt op til 30 minutter. Her skal 85 pct. af ambulancerne være fremme.

Fastsættes fremover administrativt

I dag har Region Midtjylland også en række servicemål for, hvor længe patienterne skal vente, når de skal transporteres på de ikke-akutte C- og D-kørsler. Men her afskaffes alle de politisk fastsatte servicemål. Fremover får regionens embedsmænd i stedet frie hænder til administrativt at fastsætte de servicemål, som skal gælde.

”Forslaget vil betyde, at Præhospitalet får bedre mulighed for at prioritere de mest syge og tilskadekomne patienter først i en situation med stigende aktivitet og mangel på reddere”, oplyser regionen.

Den ændrede tilgang til servicemålene skal behandles i regionsrådet. Hvis den bliver vedtaget, vil den træde i kraft i løbet af 2. halvår 2023.

Annonce