Rudersdal-Hørsholm ude af ambulancesamarbejde

Arkivfoto: Brandstationen i Hørsholm

Efter alt at dømme er det fælleskommunale Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen ikke længere med i en gruppe nordsjællandske kommuners planer om at byde på dele af den ambulancekørsel, som Region Hovedstaden i løbet af i år sender i udbud. Samarbejdet, der har fået navnet Ambulance Nord, har hidtil bestået af kommunerne Gentofte, Fredensborg, Helsingør, Rudersdal og Hørsholm, men i dag afviser Rudersdals borgmester kategorisk, at hans kommune vil gå med i et bud.

Det er Dagbladet Børsen, som i dag bringer en artikel om de fem kommuners planer.

Artiklen indeholder en række misforståelser, bl.a. at kommunernes overvejelser om et bud på ambulancekørselen skulle være udtryk for, at kommunerne ønsker at hjemtage en opgave, som kommunerne i dag har udliciteret til Falck. Ambulancekørsel er imidlertid en regional opgave, hvor de tidligere Frederiksborg og Københavns amter har indgået aftaler med Falck og Gentofte Brandvæsen om at varetage opgaven i entreprise. Kommunerne i Ambulance Nord-samarbejdet har således hverken udliciteret opgaven til Falck eller planer om at hjemtage den – de overvejer blot at byde på ambulancekørselen, når Region Hovedstaden sender den i udbud.

Ifølge Børsen står det imidlertid klart, at Rudersdal Kommune – og dermed også Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen – ikke vil gå med i et bud på ambulancekørselen. “Som jeg har forstået det, er der nogle, der går og flirter med ideen. Det er ikke noget, der har været behandlet politisk i vores system. Hvis det blev det, ville det ikke have nogen gang på jorden”, siger borgmester Erik Fabrin (V) fra Rudersdal Kommune.

Erik Fabrin er også formand for Kommunernes Landsforening, og heller ikke i den egenskab er han positiv overfor kommunal ambulancedrift. “Det er bestemt ikke en opgave, som jeg synes, at vi skal tage på os. Jeg har svært ved at forestille mig, at kommunerne skal være underleverandører til regionerne”, siger han. Heller ikke formanden for Danske Regioner, Bent Hansen (S), er positivt indstillet overfor Ambulance Nords planer. Ifølge Børsen tvivler han på, at det er særligt realistisk, at kommuner, der ikke tidligere har drevet ambulancetjeneste, vil kunne løfte opgaven.

Annonce