Slut med ”Danmark Redder Liv”

Mandag besluttede regionsrådet i Region Syddanmark, at regionen tilslutter sig Trygfondens Hjerteløber-ordning. Dermed tyder alt på, at det er endegyldigt slut med den konkurrerende ordning, Danmark Redder Liv, som i dag drives i et samarbejde mellem Region Syddanmark, Region Sjælland, Dansk Folkehjælp og virksomheden FirstAED.

Et flertal i regionsrådet i Region Syddanmark har nu besluttet, at regionen i løbet af næste år skal indgå i Trygfondens Hjerteløber-ordning. Ordningen giver alarmcentralen mulighed for at sende frivillige førstehjælpere ud til hjertestop i nabolaget.

For forslaget stemte Venstre, seks medlemmer fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, løsgænger Marianne Mørk Mathiesen og Morten Weiss-Pedersen (C) – alt 28 medlemmer. Imod stemte SF, Enhedslisten, Pia Tørving (S), Bente Gertz (S), Andrea Terp (S), Meho Selman (S) og Michael Nielsen (C) – i alt 13 medlemmer.

Håber på stor opbakning

”Vi kan se, at Hjerteløber-ordningen er en stor succes i Region Midtjylland og Region Hovedstaden. Rigtig mange frivillige har tilmeldt sig ordningen, og jeg håber, at vi vil opleve en ligeså stor opbakning her i regionen dels fra nye tilmeldte, men også fra vores nuværende førstehjælpere”, siger formanden for præhospitaludvalget i Region Syddanmark, Mads Skau (V).

Region Syddanmark ønsker at overgå til Trygfondens ordning fra maj 2020. Indtil da vil der fortsat rykke frivillige fra Danmark Redder Liv ud til hjertestop i Region Syddanmark.

Region Midtjylland og Region Hovedstaden har siden 2018 haft en samarbejdsaftale med Trygfonden om deres Hjerteløber-ordning. Derudover har Region Nordjylland netop valgt at tilslutte sig ordningen. Over hele landet er flere end 72.000 frivillige efterhånden tilmeldt hjerteløberordningen.

Trygfonden stiller dog ikke krav til, at man har gennemført en førstehjælperuddannelse for at blive hjerteløber. Dermed kan alle tilmelde sig, og det har mange syddanskere faktisk allerede gjort. På nuværende tidspunkt har 6.400 syddanskere tilmeldt sig ordningen, selvom den ikke er indført i Region Syddanmark endnu.

Udvalgsformand Mads Skau mener, at én samlet førstehjælperløsning på tværs af landet er at foretrække:

”På nuværende tidspunkt kan vi ikke trække på de mange tusinde hjerteløbere, der er i de andre regioner, eller for så vidt hjerteløberne i vores egen region. Derfor giver det god mening, at vi har én løsning på tværs af landet, så jeg ville kunne træde til, uanset om jeg slår græs hjemme ved mit hus i Vojens, eller om jeg er på ferie i Nordjylland.

Godt samarbejde om hidtidig ordning

Region Syddanmark har i dag en førstehjælperordning, der bliver drevet af Dansk Folkehjælp. Ordningen kaldes Danmark Redder Liv. Dansk Folkehjælp har foruden aftalen med Region Syddanmark en aftale med Region Sjælland. Samlet set har de to regioner ca. 5.500 tilmeldte førstehjælpere.

Denne ordning forlader Region Syddanmark nu.

”Vi har haft et forbilledligt samarbejde med Dansk Folkehjælp, og vi tager en masse gode erfaringer med os videre i det nye projekt. Vi vil blandt andet se, om vi ikke kan indkøbe veste til de førstehjælpere, der måtte ønske det, samt arrangere en række førstehjælpskurser”, siger Mads Skau.

De mange frivillige, der er tilmeldt Danmark Redder Liv, vil blive kontaktet af Region Syddanmark og orienteret om ændringen. De vil alle blive opfordret til at melde sig som hjerteløbere.

Beslutningen vedrørende førstehjælperne vil ikke påvirke Region Syddanmarks akuthjælperordninger, der fortsætter som hidtil. De 25 akuthjælperordninger har cirka 500 frivillige akuthjælpere tilknyttet.

Forsikringsselskab får nyt monopol

Hos virksomheden FirstAED er udmeldingen klar. Region Syddanmarks slukker og lukker med sin beslutning for Danmark Redder Liv.

”Som initiativtager til projektet forstår vi ikke beslutningen, men må blot acceptere, at der er kræfter på spil, der pt. er stærkere end os. Igennem de sidste syv år er FirstAED fra flere sider blevet skudt i skoene, at vi dyrker vores egne kommercielle interesser i Danmark, men fakta er, at vi har arbejdet proaktivt og langt ud over, hvad de fleste leverandører ville gøre for de allokerede budgetter. Ejerne og medarbejderne i selskabet har arbejdet dag, aften og weekend for at udbrede og støtte de frivillige, og heldigvis kan vi se tilbage på nogle meget flotte resultater og mange gode oplevelser”, skriver FirstAED i en udtalelse.

”I dag tilfalder vores ros de mange frivillige førstehjælpere og akuthjælpere, som har gjort en forskel ved at rykke ud dag eller nat for at redde liv eller skabe en tryggere hverdag i udkanten af Danmark. Vi tager hatten af for hver og én af jer, og takker for et godt samarbejde om hjertestop – og mange andre typer førstehjælp”, skriver virksomheden – og forsætter:

”Region Syddanmark og Region Sjælland har skrevet, at de ønsker at fortsætte med udkald af akuthjælperordninger ved hjælp af vores FirstAED-system, og det ser vi naturligvis frem til. Vi vil dog ikke undlade at udtrykke vores store forundring over, at ingen har forsøgt at finde en løsning, hvor vores syv års erfaring med at udvikle og drifte et system kan inddrages i indsatsen fremover. I stedet bruges nu et system fra broderlandet Sverige, hvor overlevelsen efter hjertestop falder, trods systemets udbredelse til ca. 40 pct. af Sveriges befolkning. Vi ønsker held og lykke med Hjerteløber-projektet, og vil naturligvis følge udviklingen nøje. Vi vil opfordre regionerne til at få resultaterne af hjerteløberprojektet opdelt regionsmæssigt, så det bliver muligt at se, om skiftet er en forbedring eller en forringelse, og om argumentet om det store antal hjerteløbere giver en positiv udvikling eller ikke. Vi er selvsagt kritiske, og det bør myndighederne også være, når nu det er Danmarks største kommercielle forsikringsselskab, der reelt får et landsdækkende monopol på alarmering til hjertestop”.

Annonce