Undersøgelse: Stor tidsgevinst med akutlægehelikopter

Weekendens finanslovsaftale indebærer blandt andet, at Danmark får en permanent lægehelikoptertjeneste med tre døgndækkende helikoptere. Og det ser i høj grad ud til at komme patient med stor blodprop i hjertet til gode. En helt ny undersøgelse viser nemlig, at den nuværende jyske lægehelikopter har givet en stor tidsgevinst for de patienter, der befinder sig langt fra specialisterne i Skejby, og at helikopteren dermed sikrer, at alle patienter kan nå frem til specialistbehandling inden for den tidsgrænse, som Sundhedsstyrelsen anbefaler.

Den nye undersøgelse er publiceret i Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, og bag undersøgelsen står blandt andre Lars Knudsen, der er læge på lægehelikopteren i Karup, og Christian Juhl Terkelsen, der er overlæge på Kardiologisk Afdeling på Skejby Sygehus.

Undersøgelsen blev i denne uge præsenteret på American Hearts Association Science Sessions 2012 i Los Angeles i USA. Lars Knudsen fortæller, at undersøgelsen blev meget godt modtaget og fik stor ros på denne verdenskongres om hjertesygdomme, der havde godt 20.000 deltagere.

Samlet omfatter undersøgelsen 398 patienter med stor blodprop i hjertet (STEMI), hvoraf de 376 blev transporteret med ambulance, mens 22 blev transporteret med lægehelikopteren. Og det kan konstateres, at der i gennemsnit opnås en tidsmæssige gevinst ved brug af helikopteren allerede, når patienten befinder sige 61 km. fra Skejby Sygehus. Derefter bliver tidsgevinsten større og større, jo længere patienten befinder sig fra sygehuset. Er afstanden 115 km., spares der således 30 minutter, mens der ved en afstand på 140 km. spares 60 minutter ved at anvende helikopteren frem for en ambulance. I praksis betyder det, at patienter, der flyves fra den vestligste del af regionen med lægehelikopteren, er lige så hurtigt på Skejby Sygehus som patienter, der køres med ambulance fra Horsens.

Tidsbesparelsen for de patienter, der befinder sig længst fra specialisterne på Skejby Sygehus, betyder, at lægehelikopteren sikrer, at STEMI-patienter fra hele Region Midtjylland nu kan nå frem til specialistbehandling inden for de to timer, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Det skyldes, at den samlede udryknings- og transporttid med lægehelikopteren kan holdes under to timer selv ved en afstand på helt op til 150 km.

Annonce