Brandvæsen

Københavns Brandvæsen havde travleste weekend i mands minde

Lørdagens skybrud har sat hovedstadens beredskab på en hård prøve. For Københavns Brandvæsen blev det den travleste weekend i mands minde med omkring 250 ture – og der arbejdes fortsat med bekæmpelse af vandskader, herunder også på brandvæsenets egne stationer. Hos Falck passerede man i dag 1.700 vandskadeopgaver, mens Dansk Autohjælp melder om 1.700 autoassistancer og 9.000 telefonopkald.

Præhospital

Eksplosiv stigning i ambulanceudrykninger efter sygeplejerskers overtagelse af visitationen

Hvis borgerne i Region Hovedstaden føler, at de indenfor de seneste uger har mødt ekstra mange ambulancer med udrykning, så har de helt ret. Efter at sygeplejersker på regionens AMK-vagtcentral i Herlev har overtaget visitationen af 112-opkald, er der nemlig sket en eksplosiv stigning i antallet af akutte ambulanceudrykninger. Det samlede antal ambulanceture er uændret, men en langt større del af turene køres i øjeblikket som akutte ture med udrykning – faktisk er der sket en forskydning på hele 25 % fra ikke-akutte til akutte kørsler. Det giver en helt ekstraordinær travlhed i ambulancetjenesten.

Autohjælp

Atter underskud i Dansk Autohjælp

Efter et enkelt år med overskud måtte Dansk Autohjælp-koncernen atter indkassere et underskud i 2010. Trods en stigende omsætning fik koncernen et underskud på 5,7 mio. kr., der skyldes en række forskellige faktorer. Ligesom konkurrenten Falck blev Dansk Autohjælp således ramt af det hårde vintervejr, der gav en kraftig stigning i assistanceomkostningerne, men priserne på autohjælp er også under pres. Og så har en udskiftning i direktionen og en restrukturering kostet 3 mio. kr.

Google Streetview
Brandvæsen

Falck vil sælge sin station i Bjerringbro

Frem til kommunalreformen stod Falck i Bjerringbro for brandslukningen i Bjerringbro og Hvorslev kommuner, men kort tid efter at Bjerringbro blev en del af Viborg Kommune, overtog det kommunale brandvæsen brandslukningen og oprettede sin egen station i Bjerringbro. Derefter blev Falck-stationen i Bjerringbro reduceret til en ren ambulancestation, men de godt 1.700 m2 station er for meget plads til en enkelt ambulance og de to reddere, som normalt er på vagt, så nu vil Falck sælge stationen.

Præhospital

Fyresedler til 37 Falck-reddere

En uddannelse som ambulanceredder var indtil for få år siden nærmest ensbetydende med en garanti for, at arbejdsgiverne stod i kø med jobtilbud. I dag er billedet imidlertid et andet: Kombinationen af udbudsrunder, en reduceret vækst i det præhospitale beredskab og en mindre personaleomsætning har i år tvunget Falck til at sende fyresedler til 37 reddere, hvoraf de 13 er nyuddannede redderelever. Alle fyringerne er sket i Region Sjælland og Region Midtjylland.

Præhospital

Responces tyske ejer krævede 13 mio. kr. ekstra – og fik det

Det var tilsyneladende Responces tyske hovedaktionær, ambulanceoperatøren GARD, som i 2010 forlangte, at selskabets omsætning skulle øges med 13 mio. kr. – ellers ville GARD trække stikket. Det førte så til de fornyede forhandlinger mellem Region Midtjylland og Responce, der resulterede i, at Responce fik præcis de 13 mio. kr. ekstra, som de tyske ejere havde krævet. Samtidig er det kommet frem, at Responce allerede 16 dage efter kontraktens start selv erkendte, at selskabet havde givet et tilbud, som ikke kunne dække omkostningerne.

Præhospital

Region handlede på kant af loven for at redde kriseramt Responce

I juli 2010 fik ambulanceoperatøren Responce udvidet sin kontrakt med Region Midtjylland med 13,7 mio. kr. Dengang var regionens forklaring til offentligheden, at ekstrabetalingen havde baggrund i en omlægning af beredskabet i Horsens-området. Men nu er det kommet frem, at den ekstra betaling reelt skete for at sikre, at Responce kunne overleve. I marts 2010 – kun tre måneder efter at selskabets kontrakt med regionen trådte i kraft – havde Responce nemlig meddelt, at selskabet var i akut pengenød og måske måtte trække sig fra kontrakten. Derefter blev kontrakten ændret, men ved at øge betalingen med et så stort beløb har Region Midtjylland formentlig overtrådt udbudsreglerne.

Brandvæsen

Politidirektør bliver ny chef for Beredskabsstyrelsen

Det bliver den nuværende politidirektør for Københavns Vestegns Politi, Hans Henning Thiesen, som fra 1. april 2011 overtager posten som direktør for Beredskabsstyrelsen fra den 1. april 2011. Hans Henning Thiesen afløser direktør Frederik Christian Schydt, som blev pensioneret i august 2010. Hans Henning Thiesen er 57 år og har gennem sin karriere opbygget en bred ledelsesmæssig erfaring, blandt andet fra stillinger som vicepolitimester i Politiets Efterretningstjeneste, politimester i Rigspolitiets Politiafdeling, vicepolitidirektør hos politidirektøren i København og senest politidirektør i Københavns Vestegns Politi.

Brandvæsen

Brandvæsen overså halvt hoved efter personpåkørsel

Onsdag begik en person selvmord ved at kaste sig ud foran et S-tog på Avedøre Station. Personen blev dræbt på stedet, og Vestegnens Brandvæsen rykkede ud for at udføre den makabre opgave med at rydde op. Brandvæsenet søgte efter ligdele, der var spredt over en strækning på 200-250 meter, og sørgede for at spule skinnerne. Men torsdag fandt tre teenagedrenge imidlertid et halvt kranie med en hudluns, et øre og hår på en skråning ved ulykkesstedet.

Præhospital

SOS International skal stå for midtjysk lægehelikopter

Når Region Nordjylland og Region Midtjylland i april sætter gang i forsøgsordningen med en akutlægehelikopter, bliver det SOS International, der leverer helikopter og mandskab. I alt var der to kvalificerede tilbud på opgaven – det andet bud kom fra Falck DRF, der allerede driver lægehelikopteren i Ringsted. Begge operatører kunne leve op til kravene om kvalitet og økonomisk soliditet, men ifølge de to regioner var tilbuddet fra SOS International samlet set det mest fordelagtige, og derfor fik selskabet opgaven.