Præhospital

Også i orden at kalde paramedicinere for specialuddannede Falck-reddere

For nogle uger siden afgjorde Radio- og TV-nævnet, at der ikke er tale om skjult reklame, hvis medierne kalder en ambulanceredder fra en kommunal ambulancetjeneste for en Falck-redder. Nu har nævnet så behandlet endnu en klage fra samme borger, der denne gang havde klaget over, at en lokal TV-station beskrev paramedicinere som specialuddannede Falck-reddere. Men heller ikke det er et problem, fastslår nævnet, der ikke mener, at beskrivelsen er en uberettiget fremhævelse af Falck.

Præhospital

Region: For risikabelt at overtage ambulancekørslen selv

Næste udbud af den danske ambulancekørsel nærmer sig, og efter at det i sidste udbudsrunde stort set mislykkedes at skabe konkurrence til Falck, er der flere af regionerne, som overvejer at hjemtage dele af ambulancekørslen. Nu har embedsmændene i den første region afsluttet deres overvejelser, og konklusionen er, at det simpelthen vil være for risikabelt at overtage ambulancekørslen selv. Derimod er det meget muligt, at regionen ender med at hjemtage den liggende sygetransport.

Brandvæsen

Færre brandhaner fører til opgradering af brandstationen i Birkerød

Som mange andre kommuner er Rudersdal og Hørsholm kommuner – som har fælles brandvæsen – i gang med at revidere den risikobaserede dimensionering. Den største ændring i den nye dimensioneringsplan bliver en opgradering af brandstationen i Birkerød, som skal ansætte seks nye brandfolk. Årsagen er, at Rudersdal Forsyning planlægger at nedlægge en række brandhaner, og derfor skal der kunne afsendes en ekstra vandtankvogn. Dimensioneringsplanen indebærer også, at der skal anskaffes en ny slangetender og en nyere brugt tankvogn til brandvæsenet.

Brandvæsen

Undersøgelse: Alarm- og vagtcentralpersonale rammes også af posttraumatisk stress

Personale på vagt- og alarmcentraler, der modtager alarmopkald, har ofte symptomer på posttraumatisk stress, viser en amerikansk undersøgelse. Ifølge undersøgelsen oplever alarmoperatørerne en stor følelsesmæssig belastning ved omkring en tredjedel af alarmopkaldene vedrørende alvorlige ulykker og sygdom, og 3,5 procent af alarmoperatørerne har så alvorlige symptomer, at der er tale om posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD).

Google Streetview
Brandvæsen

Nabostation skal assistere ved alle bygningsbrande i Gilleleje

Brandstationen i Gilleleje råder i dag over en ældre tankvogn med 13.500 liter slukningsvand, men det er meningen, at den skal skiftes ud med en ny tankvogn, der dog kun får en kapacitet på 8.000 liter. Den reducerede vandkapacitet på førsteudrykningen bekymrer de lokale brandfolk, og kommunens administration erkender da også, at ændringen kan medføre større tab af værdier ved brande. Løsningen ser ud til at blive, at nabobrandstationen i Helsinge automatisk skal assistere med en ekstra tankvogn ved alle bygningsbrande i Gilleleje.

Præhospital

Har fundet revner i 12 helikopter-motorer

Forsvaret Materieltjeneste har nu undersøgt samtlige Rolls Royce Turbomeca-motorer, som anvendes af de danske EH101-redningshelikoptere. Det er sket efter, at man under den almindelige vedligeholdelse i april konstaterede alvorlige problemer med motorerne. Der er i alt fundet fejl på syv motorer med revner i brændkammeret, mens yderligere fem motorer har revner i den såkaldte ”diffuser vane”. Da seks motorer er ude af drift på grund af andre driftsrelaterede forhold, har Forsvaret nu i alt 18 helikoptermotorer ude af drift.

Præhospital

Ambulancekonkurs kan koste hver redder over 100.000 kr.

Konkursen hos den svenske ambulanceoperatør Sirius Humanum tegner til at blive særdeles dyr for mange af de ambulancereddere og -sygeplejersker, som nu arbejder hos Falck, der overtog ambulancekørslen i marts. Reddernes opsparede ferie og afspadsering går nemlig tabt på grund af konkursen, og en ny opgørelse viser, at der er reddere, som mister over 100.000 svenske kr.

Brandvæsen

Beredskabsordbøger skal give mere effektivt samarbejde på tværs af grænsen

Hvad hedder et røgdykkerapparat, en C-slange, et mellemskumrør eller en slangetender på tysk? Svarene er ganske relevante for de danske brandfolk, som indgår i projektet ”Beredskab uden Grænser“, hvor danske og tyske brandvæsener skal arbejde tættere sammen. Et af de første led i projektet har derfor været at udarbejde en ordbog med billeder af alt det materiel, som brandvæsenerne anvender til dagligt. Billederne er så forsynet med materiellets danske og tyske betegnelse.

Brandvæsen

Brandstation i Hårlev får flere opgaver

Stevns Kommunes nye risikobaserede dimensionering er blevet vedtaget af byrådet, og der er i store træk tale om et uændret serviceniveau i forhold til den hidtidige dimensioneringsplan fra 2007. Problemer med responstiden betyder dog, at brandstationen i Hårlev skal stå for både brandslukning, indsats ved uheld med farlige stoffer og frigørelse af fastklemte i den nordlige del af kommunen. Hidtil har det frivillige beredskab i Store Heddinge varetaget frigørelsesopgaven i hele kommunen. Desuden skal der investeres 2,3 mio. kr. i nyt materiel.

Autohjælp

Reddere strejkede i protest mod nedslidt station

Falck-stationen i Hjørring er nedslidt, og især køkken, baderum samt opholds- og hvilerum er i dårlig stand. Det mener stationens reddere, som onsdag morgen besluttede at nedlægge arbejdet i protest mod de dårlige forhold på stationen. Falck-ledelsen mener, at der har været tale om en kommunikationsbrist, og efter at ledelsen havde lovet at udarbejde en opdateret tidsplan for en renovering af stationen, genoptog de 70 strejkende reddere arbejdet.