Organisationer: Lyt til os om beredskabets fremtid – vi kender virkeligheden

Inden for et års tid vil et oplæg til en helt ny struktur for beredskabet formentlig være klar, og der er lagt op til omfattende omstruktureringer og besparelser. Nu har Det Offentlige Beredskabs Landsforbund sammen med Teknisk Landsforbund og Ingeniørforeningen i Danmark taget initiativ til et projekt, som skal styrke samarbejde og dialog om fremtidens beredskab. De tre organisationer er overenskomstparter for chefer og ledere i de kommunale beredskaber, og de opfordrer KL til at være med i projektet.

Af journalist Xenia Wieth

”Forløbet indtil nu har været præget af hastværk. Derfor vil vi gerne på banen sammen. Personalet fortjener også sikkerhed, medens vi venter på det konkrete forslag”, siger Det Offentlige Beredskabs Landsforbund formand, Michael Petersen.

”Budgetanalysen, som ligger til grund for forslagene, burde have taget udgangspunkt i en national risikovurdering, men sådan én har man ikke foretaget. Analysen fokuserer alene på besparelser, men man er da nødt til at kende behovet, før man kan sætte tal på. Den diskussion vil vi gerne deltage i”, fortæller Michael Petersen.

Han mener, at de foreslåede besparelser på over 22 pct. er både useriøse og urealistiske. ”I analysen påstår man f.eks., at det er muligt at nedlægge brandstationer, uden at det påvirker responstiden. Men det siger da sig selv, at de borgere, som bor tæt ved en brandstation, vil komme til at vente længere på hjælp, hvis den lukkes”, siger DOBL-formanden.

Svært at skaffe deltidsbrandmænd

Tankerne om, at beredskabet i højere grad skal bemandes med deltidsbrandfolk, er et andet kritikpunkt.

Michael Petersen
Michael Petersen

”Det er allerede i dag et stort problem at skaffe deltidsbrandmænd. De skal i sagens natur bo tæt på brandstationen og dertil have en arbejdsgiver, som er villig til at give dem fri med sekunders varsel. Og problemet bliver næppe mindre”, siger Michael Petersen.

Og så er det ifølge organisationerne frem for alt vigtigt at holde fast i beredskabets kommunale forankring. Budgetanalysen skitserer fire – kommunale eller statslige – modeller for en fremtidig struktur. ”Men de bygger alle på meget større enheder, end vi har i dag , og det er ikke nogen fordel. Man kan sagtens have et samarbejde på tværs af kommunegrænsen, men i en katastrofesituation er det afgørende, at man kender de andre, lokale instanser og har hele kommunen at trække på. Jeg har selv stået med en drikkevandsforurening på Vestlolland, og i den situation betød det meget, at jeg vidste, hvem jeg skulle gå til. Jeg tvivler på, at et statsligt beredskab med en leder uden lokalkendskab ville fungere lige så gnidningsløst”, siger Michael Petersen.

Vil have KL med

Borgere og virksomheder – i by og på land – har alle brug for at have effektive beredskaber. Også medens fremtiden tilrettelægges. Tanken er derfor, at en projektgruppe med repræsentanter fra DOBL, TL og IDA sammen med KL følger udvalgsarbejdet tæt. Derigennem skal tekniske og faglige indspark sikre, at den personalemæssige side ikke glemmes.

Annonce