Brandvæsen

Nordsjællands Brandvæsen bliver nu opløst – og reetableret

Processen omkring Helsingør Kommunes udtræden af Nordsjællands Brandvæsen er nu afsluttet. I praksis er det sket ved, at det hidtidige Nordsjællands Brandvæsen er blevet opløst, hvorefter de fire tilbageværende ejerkommuner har etableret et nyt brandvæsen med samme navn. Helsingør Kommune skal i forbindelse med opløsningen betale 2,2 mio. kr. til de øvrige kommuner.

Præhospital

To ministre skal i samråd om BIOS-sagen

Om godt en måned skal beskæftigelsesministeren og sundheds- og ældreministeren i samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg. Samrådet kommer til at handle om BIOS’ konkurs og de konsekvenser, som konkursen har haft for Region Syddanmark, men også om behovet for regler i de situationer, hvor leverandører af vigtige tjenester går konkurs.

Præhospital

Region Skåne hjemtager ambulancekørsel fra Falck

Falck står til at miste endnu en stor ambulancekontrakt. Denne gang er det Region Skåne, som vil hjemtage ambulancekørslen i Malmö-området, efter at Falck har haft store problemer med at skaffe nok ambulancefolk og levere den krævede kvalitet. Falcks konkurrent, Samariten, leverer en højere kvalitet – og får indtil videre lov til at fortsætte i Region Skåne.