Præhospital

Spareplan foreslår nedlæggelse af fire akutbiler

Region Syddanmark skal i år spare omkring 200 mio. kr., og det kan føre til, at fire akutbiler nedlægges. Desuden vil regionen nedlægge de særlige udrykningslægeordninger i Fredericia, Vejle og på Vestfyen. Det vil i alt give en besparelse på ca. 10 mio. kr. om året gennem det, som regionen selv betegner som en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne.

Google Maps
Brandvæsen

Efter masseopsigelser: Kun fire brandfolk i Ebeltoft fra marts

Fra marts vil kun fire af de nuværende 14 deltidsbrandfolk i Ebeltoft fortsat indgå i beredskabet. Hele 10 brandfolk har nemlig opsagt deres stillinger i protest mod en ny dimensionering af det fælleskommunale Beredskab og Sikkerhed, der er etableret fra årsskiftet. Brandfolkene vil ikke stå inde for beredskabet, efter at bemandingen på førsteudrykningen reduceres med to mand.

Præhospital

Kammeradvokaten skal udregne størrelsen af bod til BIOS

Region Syddanmark har bedt Kammeradvokaten om at vurdere, hvor stor en bod, som regionen skal kræve fra BIOS. Baggrunden er, at indkøringsperioden for ambulancekontrakten sluttede ved årsskiftet, men BIOS har meddelt, at selskabet indtil videre forventer at levere tre ambulanceberedskaber færre end krævet. I stedet leveres tre sygetransportkøretøjer.

Brandvæsen

Samtlige beredskaber er enige: Fremover er der fri disponering

Fra årsskiftet blev de ca. 90 beredskaber i Danmark lagt sammen til 25, og de nye beredskabers chefer er blevet enige om, at der fremover ikke skal ses på kommunegrænser, når beredskabet rykker ud. En ny aftale om fri dimensionering sikrer således, at det altid er nærmeste brandstation eller brandkøretøjer, som sendes afsted til en akut hændelse.

Brandvæsen

Nyt fynsk beredskab vil styrke det forebyggende arbejde

Nytårsnat blev ni fynske beredskaber til ét, og nu er det Beredskab Fyn, som varetager beredskabsarbejdet på størstedelen af Fyn. Det nye beredskabs opgaver omfatter både det operative beredskab, forebyggende beredskab og uddannelse. Og særligt den forebyggende indsats skal styrkes, efter at 14 medarbejdere i det forebyggende beredskab nu er samlet på brandstationen i Odense.

Brandvæsen

Nu vil Beredskabsstyrelsen også lave en forebyggelsesstrategi

I december gik en række private aktører sammen om en national strategi for brandforebyggelse. Det skete i frustration over, at staten efter tre år stadig ikke havde indfriet et politisk løfte om at udarbejde en forebyggelsesstrategi. Men nu ser det ud til, at det private initiativ har haft en effekt, for Beredskabsstyrelsen bebuder, at den længe ventede strategi bliver en realitet inden udgangen af 2 kvartal 2016.