Politi

Politiet takkede borgere for hjælp efter at ældre mand blev stukket med kniv

Sydøstjyllands Politi har uddelt en dusør til Inger og Ronni, fordi de viste ekstraordinær handlekraft og mod, da de hjalp en ældre mand, som uden for en boligopgang i Vejle var blevet stukket med kniv af en yngre mand. Den yngre mand var stadig til stede og havde en kniv i hånden. Inger og Ronni reagerede hurtigt, og fik trukket den ældre mand ind i opgangen, hvor de opholdt sig.

Autohjælp

Bemanding af Vejdirektoratets vagtcentral sendes snart i udbud

Der er er tale om en kontrakt med en værdi på omkring 120 mio. kr., når Vejdirektoratet senere på året sender bemandingen af Vejdirektoratets Trafikcenter i udbud. Trafikcenteret overvåger trafikken på statsvejene og på udvalgte større kommuneveje døgnet rundt, og centeret skal gribe aktivt ind, når omstændighederne tilsiger det. Både Falck og G4S har tidligere haft kontrakten.

Foto: Rigspolitiet
Politi

Nyt it-system til alarmcentralerne er forsinket – og tidshorisonten er ukendt

Egentlig skulle et nyt og tiltrængt it-system til landets alarmcentraler have været sendt i udbud sidste år. Men projektet er skudt til hjørne. Rigspolitiet har således besluttet, at man vil analysere ”en mulig alternativ anskaffelsesstrategi”, og når den analyse er afsluttet, skal der laves en helt ny tidsplan. Derefter følger en ny forelæggelse for Statens It-råd og Finansudvalget – og dermed har det nye system meget lange udsigter.

Politi

Tester LTE-radioer til beredskabsbrug

For at blive klogere på mulighederne ved radiokommunikation over 4G/LTE, har Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation og Hovedstadens Beredskab gennemført en række tests for at afklare, hvordan dækningen er i større bygninger og underjordiske anlæg, hvor der oftest opleves udfordringer med dækningen på beredskabernes SINE-radioer.

Præhospital

FOA: Ny overenskomst giver forbedringer til ambulancereddere

En ny arbejdstidsaftale mellem FOA og Danske Regioner giver forbedringer for de ambulancereddere, der er ansat i regionerne. Ifølge FOA er der i aftalen indlagt en beskyttelse af den maksimale arbejdstid på døgnvagt, så ekstra timer på en døgnvagt honoreres i forholdet én til tre. Det betyder, at redderne vil få overtimer honoreret med, hvad der svarer til yderligere to timers løn.

Brandvæsen

Stor beredskabsøvelse i Holbæk og Odsherred

Midt- og Vestsjællands Politi, Søværnskommandoen, Vestsjællands Brandvæsen, Beredskabsstyrelsen, Region Sjælland, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland samt Odsherred og Holbæk kommune afholder i de kommende dage en stor beredskabsøvelse i Holbæk og Odsherred. Formålet med øvelsen er at træne samarbejdet mellem myndighederne i tilfælde af en større miljøulykke.

Brandvæsen

Forsvaret investerer 131 mio. kr. i 16 nye crashtendere

Forsvaret vil i løbet af 2024 og 2025 investere 131 mio. kr. i at anskaffe 16 nye crashtendere til landets flyvestationer samt en mobil crashtender-simulator. De nye crashtendere skal erstatte de nuværende Eagle-crashtendere, der er så nedslidte og svære at vedligeholde, at det i øjeblikket er nødvendigt at leje seks crashtendere for at opretholde det lovpligtige beredskab.