Redningshelikoptere fredes for besparelser

Arkivfoto: Mogens Warrer

Når forsvaret til efteråret skal finde besparelser på mellem 2 og 3 mia. kr., går redningshelikopterne fri. Det blev partierne bag forsvarsforliget enige om på et møde i dag. Så selv om det tidligere har været fremme, at forsvaret kan finde besparelser ved at nedlægge en af de tre danske redningshelikoptere, er partierne nu enige om, at det ikke kommer til at ske.

Redningshelikopterne er en så vigtig del af beredskabet, at besparelserne må findes andre steder, lyder forklaringen fra politikerne efter dagens møde. Og der er enighed blandt forligspartierne om, at redningshelikoptere på konkrete områder også kan fungere som et supplement til regionernes akutberedskab, og at det derfor vil være forkert at spare på netop dét punkt. Selvom forsvaret skal spare, er det stadig vigtigt at opretholde et effektivt SAR-beredskab, så danskerne kan føle sig trygge, meddeler de syv partier.

Forsvarets SAR-beredskab består i dag af tre redningshelikoptere. Den foreslåede sammenlægning af helikopterne på Flyvestation Skrydstrup i Sønderjylland og Flyvestation Aalborg i Nordjylland ville have betydet, at én helikopter alene skulle dække hele det vestlige Danmark, mens redningshelikopteren i Roskilde Lufthavn skulle dække den østlige del af landet og Bornholm.

Annonce