Brandvæsen

Skal finde besparelser på 9 mio. kr. på bornholmsk beredskab

Der er udsigt til store ændringer i beredskabet på Bornholm, hvor der inden efteråret skal findes besparelser på 9 mio. kr. Der skal etableres et fælles statslige-kommunalt beredskab, og Beredskabsstyrelsen lægger op til, at styrelsen kan overtage brandslukningsopgaver fra Falck samt at styrelsens udrykningsvagt kan blive reduceret.

Brandvæsen

Udlicitering har givet markant hurtigere brandudrykninger

Sidste år valgte Bornholms Regionskommune at udliciteret det operative beredskab til Falck og Beredskabsstyrelsen. Og det har haft en særdeles positiv effekt på afgangstiderne, hvor andelen af rettidige udrykninger er steget fra 67 pct. til 88 pct. Særligt i Rønne afgår brandkøretøjerne i dag meget hurtigt, mens Beredskabsstyrelsen har udfordringer med autosprøjten i Allinge.

Brandvæsen

Minister skal i samråd om det bornholmske beredskab

Den nye struktur for de kommunale beredskaber er efterhånden stort set på plads, og kommunerne har fundet sammen i de fælles beredskabsenheder, som KL og regeringen har aftalt. Kun i forhold til Bornholm er der stadig stor usikkerhed om, hvordan beredskabet skal organiseres. Tirsdag skal forsvarsministeren i samråd i Folketinget om ø-beredskabet.

Brandvæsen

Styrelse accepterer lukning af to brandstationer

Trods lukningen af 40 pct. af brandstationerne lever det bornholmske beredskab stadig op til lovgivningens krav. Det konkluderer Beredskabsstyrelsen, som har accepteret, at Bornholms Regionskommune lukker brandstationerne i Gudhjem og Aakirkeby. Styrelsen vil dog ikke acceptere, at responstiderne baseres på, at der skal køres imod ensretningen.

Brandvæsen

Brandfolk: Luk vores brandstation omgående

Politikerne i Bornholms Regionskommune bør omgående lukke brandstationen i Aakirkeby. Sådan lyder den usædvanlige opfordring fra stationens brandfolk. Alt tyder på, at politikerne til august vil beslutte at lukke stationen, men brandfolkene ønsker en hurtigere afklaring. ”Vi er trætte og mismodige over jeres ubeslutsomhed”, skriver de i et stærkt kritisk brev til politikerne.

Brandvæsen

Falck overtager brandslukningen i Rønne

Falck har vundet Bornholms Regionskommunes udbud af brandslukningen i Rønne slukningsdistrikt. Allerede fra 1. september 2014 overgår brandslukningen til Falck, men det er endnu ikke afklaret, om brandstationen i Rønne flyttes til den nuværende Falck-station. Imidlertid er der lagt op til, at hjælpebrandstationen i Aakirkeby nedlægges.

Brandvæsen

Mandskabsmangel: Lukkedage på brandstation

Akutte bemandingsproblemer på Bornholms Brandvæsens hjælpebrandstation i Aakirkeby fører nu til, at brandstationen i den kommende tid i perioder ikke vil kunne rykke ud. Der er nemlig kun én holdleder på stationen, og derfor må nabostationerne indtil videre dække en del af beredskabet.